Administrative prosjekter

Administrative prosjekter

Skal du lede eller delta i et prosjekt? Her er verktøykassen som hjelper deg.

I forbindelse med operasjonaliseringen av NHHs strategi for 2014-2017 har en rekke prosjekter blitt satt i gang. Felles for prosjektene er at de er knyttet opp mot oppnåelse av ett eller flere av de definerte strategiske hovedmålene og satsningsområdene som er definert i strategien.

Noen av prosjektene er i startgropen, andre nærmer seg ferdigstillelse.

verktøykasse for prosjekter
NHHs prosjektveileder (PDF) Mal for kommunikasjon for prosjekter (Word)
Mal for prosjektidé (Word) Mal for prosjektstatus (Word)
Mal for prosjektmandat (Word) Mal for sluttrapport for prosjekter (Word)
Rutine for registrering av prosjektdokumenter i P360