Fagforeninger

Fagforeninger

Fagforeningene ved NHH er aktivt involvert i videreutvikling av institusjonen. Forskerforbundet er den fagforeningen med flest medlemmer på NHH.

Forskerforbundet

Leder: Sigrid-Lise Nonås
Leder teknisk-administrativt ansatte: Astrid Foldal
www.forskerforbundet.no

Akademikerne

Leder: Roger Bivand
www.akademikerne.no

Parat

Leder: Lone Haugsvær
www.parat.com

Norsk tjenestemannslag

Leder: Maj-Britt Iden
www.ntl.no