Styring og demokrati

Styring og demokrati

Hvem bestemmer på NHH? Hvordan foregår de formelle beslutningsprosessene? Her får du oversikten.

Vil du være med å utvikle NHH videre? Det finnes mange muligheter å engasjere seg på, som tillitsvalgt eller ved å være med i råd og utvalg eller i styret.