Slik når du studentene

Slik når du studentene

Her er en oversikt over tilgjengelige informasjonskanaler og hvordan du går fram når du vil nå studentene med budskapet ditt.

Før du går i gang, tenk gjennom:

 1. Hvem er denne informasjonen viktig for? Alle studenter, noen kull, eller bare en spesifikk gruppe studenter. Gjelder den over en lengre periode eller har den kort varighet? Tilpass kanal etter dette.
 2. Husk at studentene får mye informasjon fra ulike hold. Jo mer informasjon, jo større sjanse for at viktige beskjeder forsvinner i mengden. Ta ansvar for å holde informasjonsmengden til studentene nede.
 3. Norsk, engelsk eller begge deler? Dette avhenger av hvem du ønsker å nå. Skriv gjerne nynorsk! 

Informasjonskanaler

 • Canvas

  Canvas

  Canvas er studentenes «intranett» og hovedkilde for studierelaterte nyheter og informasjon, for eksempel invitasjon til informasjonsmøter, utlysning av studentassistentstillinger, spørreundersøkelser og informasjon om praktiske forhold. Det er med andre ord her du når studentene. Men husk punkt 2 ovenfor: det kan fort bli for mye informasjon, så hold deg til det mest nødvendige.

  Canvas kan også brukes til å sende meldinger til enkeltkull.

  Tips: Titler skal være korte og beskrivende, slik at det er lett å se hva saken handler om uten å måtte klikke seg inn på saken. Husk å levere tekst og titler på norsk og engelsk der det er relevant.

  Kontakt: Arild Schanke, Seksjon for utdanningskvalitet

 • NHH.NO

  NHH.NO

  På nettsidene for studenter publiseres primært statisk informasjon som ikke oppdateres daglig. Studentene bruker nhh.no til å finne spesifikk informasjon, ikke til å «sjekke om det er noe nytt».

  Nettsidene egner seg dermed best for informasjon med lang holdbarhet, eller informasjon som er tilknyttet sider som studentene allerede oppsøker. Et eksempel: Om du skal ha et informasjonsmøte om utveksling, kan du legge inn informasjon om dette på siden om utveksling. Da når du de studentene som allerede har begynt å undersøke mulighetene for utveksling. Ønsker du å nå bredere ut, kan du vurdere andre kanaler i tillegg.

  Kalenderen på forsiden av nhh.no kan benyttes til arrangementer som er åpne for alle, eller som har ekstern interesse.

  Her finner du mer informasjon om publisering på nhh.no

  Kontakt: webansvarlig på din avdeling/seksjon/institutt.

  For kalender, kontakt: nettredaksjonen

 • Infoskjerm ved Servicesenteret

  Infoskjerm ved Servicesenteret

  Viktig informasjon for alle studenter. Søknadsfrister, infomøter, kurstilbud relatert til karriere eller studiemestring o.l., arrangementer med mer.

  Send bilde og tekst til Servicesenteret, så hjelper de med utforming.

  Kontakt: Hilde Vik, Servicesenteret

 • Facebook, Instagram, Snapchat

  Facebook, Instagram, Snapchat

  NHHs offisielle kanaler i sosiale medier brukes primært til innhold som har ekstern interesse - ikke som informasjonskanal til egne studenter. I sosiale medier har vi liten kontroll over om budskapene når fram til studentene eller andre følgere, og det er derfor lite hensiktsmessig å formidle viktig informasjon her.

  Unntaket er Snapchat der terskelen for å formidle intern informasjon er noe lavere. Kanalen er likevel forbeholdt innhold som også kan være relevant for eksterne målgrupper, og det må kunne formidles på en underholdende måte.

  Ønsker du å dele bilder fra et arrangement på Instagram, er det viktig at bildene har god kvalitet og at nødvendige godkjenninger er innhentet på forhånd. Ta kontakt i forkant av arrangementet for avklaring.

  Kontakt: Randi Melheim, Kommunikasjons- og markedsavdelingen

 • Plakater og oppslag

  Plakater og oppslag

  Informasjon om arrangementer, jobbutlysninger, kampanjer, kurs med mer.

  Plakater som skal henges opp på oppslagstavler ved inngang C, i studentkorridor og vis a vis Aud Terje Hansen, må stemples av organisasjonssekretær i NHHS. Plakatsøyler under trappen i Speilsalen, og tavlene utenfor Seksjon for internasjonale relasjoner og Akademika kan du henge opp uten stempel.

  Kontakt: Unni Egesund, NHHS

  Skal du utforme plakater selv, må du sende dem til Kommunikasjons- og markedsavdelingen for å sørge for at de er tilpasset NHHs visuelle profil.

  Kontakt: Randi Melheim, Kommunikasjons- og markedsavdelingen