Ledermøter

Ledermøter

Instituttlederforum, administrativt lederforum og utvidet lederforum - her er oversikt over hvem som er med i de ulike ledergruppene og oppsummeringer fra møtene deres. Ledergruppene er rådgivende organer for rektor.

Rektor og de fire prorektorene er medlemmer i alle disse tre ledergruppene. Rektor leder møtene.