Visittkort og stempel

Visittkort og stempel

For å bestille visittkort og stempel kontakter du den ansvarlige på din enhet.

Her får du hjelp
Institutt for samfunnsøkonomi Dagny Kristiansen
Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon  
Institutt for strategi og ledelse  
Institutt for foretaksøkonomi Natalia Florez Meija
Institutt for finans Olga Pushkash
Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap  
Avdeling for styring, økonomi og drift Klas Rønning
HR-avdelingen Elise Kongsvik
Kommunikasjons- og markedsavdelingen Kristin Risvand Mo
Studieadministrativ avdeling Inger Dagestad
Heidi Sund
Astrid Foldal
Kjetil S. Larssen
Enhet for prosjekter og ledelsesstøtte  
NHH Executive Lone Haugsvær
Forskningsadministrativ avdeling Linda Rud

TRENGER DU NYTT STEMPEL?

NHH har ulike stempelvarianter på bokmål/nynorsk og engelsk. Stemplene kan bestilles direkte fra SAM Produkter.

KONTAKTINFO:
Telefon 22 78 78 00
E-post sam@sam.no
Kontaktperson Daglig leder, Elin Gabrielsen

Visittkortbestilling

Logg PÅ
(kun for visittkortansvarlig)

Retningslinjer for oppsett

Høyskolen har èn visittkortvariant på norsk og èn på engelsk. Begge har grå bakside med NHH-logo.

De to språkvariantene har følgende oppsett:

  • Tittelen skal plasseres på andre linje under navnet.
  • På tredje linje kommer tilhørighet (institutt/avdeling/frittstående sentre).
  • På fjerde linje kommer epostadresse.
  • På femte og sjette linje kommer telefonnummer til kontor og mobil (sistnevnte er valgfritt).
  • Nederst på kortet ligger «fast» informasjon: NHHs navn, postadresse, telefonnummer og nettadresse.

En eventuell forkortet gradsbenevnelse skal skrives uten mellomrom, og med punktum.

Eksempelvis: Dr.oecon. på norsk og Dr.Oecon. på engelsk, Dr.philos. på norsk og Dr.Philos. på engelsk. Forkortelsen Ph.D. er den samme på norsk og engelsk.