Merkevare og profilering

Merkevare og profilering

Som ansatt er du NHHs viktigste ambassadør! På denne siden har vi samlet den informasjonen du trenger for å bidra til å profilere NHH på best mulig måte.

NHH bokstaver

Vårt merkevareløfte

Fordi du studerer med og lærer av de aller beste.

MERKEVAREPLATTFORM

NHHs merkevareplattform beskriver hvordan NHH skal oppfattes. Plattformen inneholder fem ønskede assosiasjoner. Noen av assosiasjonene har vært med på å bygge NHHs posisjon i dag, mens andre er mindre kjent eller underkommunisert. For unge målgrupper er evne til innovasjon og samfunnsansvar/etikk blitt viktigere for valg av utdanningsinstitusjon. Dette må vi ta høyde for i vår kommunikasjon.

Dette kan du gjøre

 • Ta i bruk NHHs PPT-maler og bruk profileringsmateriell som er godkjent av NHH. 
 • Dersom du trenger profilprodukter, plakater, konferansemateriell, visittkort og stempler eller annet profileringsmateriell så kan Kommunikasjons- og markedsavdelingen hjelpe deg. 
 • Følg NHH i sosiale medier og del sakene som legges ut av NHH eller dine kolleger.  
 • Les mer om NHHs merkevareplattform og grunnlaget for denne.

 

 • Om NHH-navnet

  Om NHH-navnet

  NHH, Norges Handelshøyskole eller Noregs Handelshøgskole?

  NHH er høyskolens merkenavn. Vi har som mål å styrke kjennskapen til navnet NHH nasjonalt og internasjonalt.

  NHH skal derfor primært omtales som NHH. Norges Handelshøyskole kan brukes som supplement. I en del sammenhenger omtales NHH som Handelshøyskolen i Bergen. Dette er ikke NHHs riktige navn og skal, så langt det er mulig, korrigeres.

  I internasjonale sammenhenger, der det nødvendig å forklare hva NHH står for, kan Norwegian School of Economics brukes sammen med NHH-logoen. Når logoen ikke er med, kan NHH Norwegian School of Economics brukes.

  På nynorsk skal også NHH brukes, med Noregs Handelshøyskole som supplement.

 • Logo

  Logo

  NHHs logo består av navnetrekket «NHH» i gullbokstaver og et logosymbol i grått.

  Logoen finnes også i sorte, blå og hvite varianter.

  En alternativ horisontal logo kan brukes når logoen skal stå sammen med tilleggsnavn som i «NHH Paraplyen», når den skal stå sammen med andre logoer (cobranding), eller der Norges Handelshøyskole på engelsk, nynorsk og bokmål må være med.

  HOVEDLOGO
  LOGO BLÅ / GRÅ

  Last ned NHH logo

 • Visuell profil

  Visuell profil

  God design er viktig for NHH. Et helhetlig visuelt uttrykk, av høy kvalitet styrker merkevaren NHH.

  Alle ansatte skal bruke NHHs visuelle profil i undervisning, formidling og kommunikasjon for øvrig.

  NHHs visuelle profil er utviklet av Dinamo Design. 

  Se presentasjon om NHHs visuelle profil fra lanseringen i 2014

  NHH har som mål å kommunisere mest mulig digitalt, og dermed redusere bruken av papir. NHH bruker eksterne byrå til alle typer designoppdrag.

  Dersom du trenger hjelp til å utvikle materiell, kontakt Kommunikasjonsavdelingen som hjelper deg videre. 

  LES MER I PROFILMANUAL (PDF 19 mb)

 • Bruk av foto og illustrasjoner

  Bruk av foto og illustrasjoner

  Retningslinjer for bruk av foto og illustrasjoner.

  Foto og illustrasjoner er viktige elementer i NHHs visuelle identitet. 

  Foto og illustrasjoner kan brukes for å underbygge et poeng, forteller en historie, vekke følelser og bidra til å løfte inntrykket av NHH.

  Alle foto som brukes på eksterne nettsider, i profileringsmateriell, presentasjoner og annet skal ha høy fotografisk kvalitet, bygge på føringene i merkevareplattformen og NHHs visuelle profil. 

  Nedlastbare illustrasjonsfoto finner du på nhh.no

  Dersom du trenger andre foto eller illustrasjoner konktakt Kommunikasjons- og markedsavdelingen. Vi har et har et omfattende fotoarkiv og profesjonelle fotografer til å ta nye bilder.

 • Merkevarestrategi

  Merkevarestrategi

  NHHs merkestrategi legger til grunn at alle tilbud skal knyttes til hovedmerket NHH. Slik fremstår vi enhetlig i markedet og styrker NHH som merkenavn.

  Prinsippene for bruk og forvaltning av merkevaren NHH er:

  • NHH som hovedmerke skal styrkes.
  • Alle tilbud fra NHH skal ha med seg mormerket NHH. Unntaket er der NHH ikke er en ledende partner, eller i tilfeller der relasjonen til NHH er negativ for konkurransekraften.
  • Institutter og avdelinger skal være en integrert del av hovedmerket NHH, uten egne symboler og visuell identitet.
  • Sentrene skal markedsføres og betegnes med en egenart, men samtidig klart tilknyttet hovedmerket NHH. Konferanser som bruker NHH-navnet, eller hvor NHH er en ledende partner, skal være en integrert del av hovedmerket NHH. Det vil si at NHHs visuelle profil skal ligge til grunn for all profilering.
  • NHHS-undergrupper som har tillatelse til å bruke NHH-navnet skal knyttes til hovedmerket NHH gjennom bruk av NHHs visuelle profil (gjelder NHH Aid, NHH Symposiet, Start NHH, AISEC NHH).
  • Der andre organisasjoner søker en tilknytning til NHH skal dette ikke være en del av NHHs merkearkitektur. Dette betyr at man ikke skal henvises til som for eksempel «Unge Venstre NHH», men i så fall heller som «Unge Venstre ved NHH». Elementer fra NHHs visuelle profil skal ikke benyttes.

  All bruk av NHHs navn og logo skal godkjennes av Kommunikasjonsavdelingen og være i samsvar med NHHs merkevareplattform og visuelle profil.

 • Faglig premissleverandør

  Faglig premissleverandør

  NHH står for høy faglig kvalitet. Vi har best omdømme av de norske handelshøyskolene (IPSOS MMI 2015). Det er kompetanse og fagkunnskap som er den viktigste driveren for NHHs omdømme. Også av Norges Forskningsråd er fagmiljøene vurdert som det beste i Norge. Den høye kvaliteten har blitt bekreftet i internasjonale evalueringer. 

  NHH er en premisssleverandør for samfunnsutviklingen, både gjennom forsknig, bidrag i samfunnsdebatten og ved våre kandidater har sentale posisjoner i samfunns- og næringsliv. 

 • ELITESTUDENTER

  ELITESTUDENTER

  NHH rekrutterer blant de beste avgangselevene i videregående skoler i Norge, så her vil du møte andre dyktige, ambisiøse og motiverte studenter.

  Nesten 95 prosent av våre studentene anbefaler andre å studere på NHH. I studentforeningen får du en unik arena til å teste ut egne ferdigheter i praksis.  

 • HELHETLIG FORRETNINGSFORSTÅELSE

  HELHETLIG FORRETNINGSFORSTÅELSE

  NHH gir bred og relevant utdannelse, der du får både den nødvendige analytiske styrken og praktisk forretningsforståelse. Som student skal du øves opp i håndtere etiske dilemmaer og utøve samfunnsansvar.  

   

 • INTERNASJONALT ORIENTERT

  INTERNASJONALT ORIENTERT

  På NHH møter du studenter og ansatte fra hele verden. Studietilbudet er internasjonalt orientert, og kurs i språk og kulturforståelse er et viktig suppelement til de økonomiske fagene.

  Vi legger til rette for utenlandsopphold som en integrert del av studiene. Over 50 prosent av studentene velger et semester på utveksling i utlandet.

  Som masterstudent kan du velge CEMS-graden eller et dobbelgradsprogram der du i tillegg til NHH-graden får en grad fra et utenlandsk prestisjeuniversitet.

  NHH er en av få institusjoner på verdensbasis som tilbyr Master in Energy, Natural Rescourses and the Enviroment. 

 • NÆRINGSLIVSNÆRHET

  NÆRINGSLIVSNÆRHET

  Som student vil du merke at NHH har tett kontakt med næringslivet. Du får mange muligheter til skaffe deg innsikt og praktisk erfaring, enten det er gjennom internships, gjesteforelesninger, faglige kurs og seminarer, karrieredager eller gjennom mer praktisk rettede tilbud som Gründerskolen eller CEMS MiM.

  Nye kurstilbud i innovasjon er under utvikling. 

  Også mye av NHHs forskning blir utviklet med utgangspunkt i relevante problemstillinger i nnæringslivet, og er finansiert med bidrag fra en rekke samarbeidspartnere.