Alt om ny ledelsesmodell

Alt om ny ledelsesmodell

Her finner du informasjon om prosessen med ansettelse av NHHs nye rektor og den nye ledelsesmodellen vår.

Rektorer

 • Fakta

  Fakta

  • NHH går fra todelt til enhetlig ledelse etter et styrevedtak i juni 2016. 
  • Enhetlig ledelse innføres 1. august 2017.
  • Enhetlig ledelse betyr at rektor er øverste faglige og administrative leder.
  • Ansatt rektor kan rekrutteres fra NHH eller utenfra.
  • Ekstern styreleder oppnevnes av Kunnskapsdepartementet.
  • Rektor ansettes av styret. 
  • Rektor er sekretær for styret.
  • Stillingen er et fireårig åremål med mulighet for maksimum to perioder.
 • Arbeidsgruppe ny ledelsesmodell

  Arbeidsgruppe ny ledelsesmodell

  • Frøystein Gjesdal, rektor (leder)
  • Nina Skage, administrerende direktør 
  • Frode Sættem, instituttleder 
  • Siri Pettersen Strandenes, instituttleder
  • Arild Schanke, teknisk-administrativt ansatt og styremedlem
  • Sigrid-Lise Nonås, leder Forskerforbundet
  • Embla Belsvik, student og styremedlem

  LES OPPSUMMERINGEN FRA HØRINGEN OG ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALINGER (PDF)

 • Utvalg studieadministrative prosesser

  Utvalg studieadministrative prosesser

  • Iver Bragelien, førsteamanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi (leder)
  • Jorun Gunnerud, studiesjef
  • Ragnhild Balsvik, førsteamanuensis, undervisningsansvarlig SAM
  • Maren Dale-Raknes, administrasjonssjef IRRR
  • Maj-Brit Iden, fagforeningsrepresentant

  LES OPPPSUMMERINGEN FRA HØRINGEN OG UTVALGETS ANBEFALINGER (PDF)

 • Disse søkte rektorstillingen

  Disse søkte rektorstillingen

  • Tor Wallin Andreassen, f. 1955
  • Øystein Thøgersen, f. 1964
  • Karin Thorburn, f. 1964
  • Aksel Mjøs, f. 1964
  • Mann (unntatt offentlighet)
  • Kvinne (unntatt offentlighet)

  SEKS VIL BLI NHH-REKTOR

 • Utlysningstekst rektorstillingen

  Utlysningstekst rektorstillingen

  Strategisk - tydelig - tillitsskapende

  Fra 1. august 2017 endrer Norges Handelshøyskole ledelsesmodell fra valgt til ansatt rektor, med ekstern styreleder. Rektor blir da leder for NHHs samlede virksomhet.

  Gjennom sin posisjon skal rektor bidra til at NHH er konkurransedyktig i kampen om dyktige medarbeidere og studenter. NHH skal være den foretrukne samarbeidspartneren for næringsliv, offentlige myndigheter og andre institusjoner i sektoren. Rektor skal arbeide aktivt for å sikre forskningens og undervisningens frihet, åpenhet og uavhengighet. 

   

  Vi søker en leder som har høy faglig kompetanse, normalt professorkompetanse, i relevant fagområde og betydelig erfaring fra kjernevirksomheten; undervisning, forskning og formidling. 

   

  Søkere må ha god innsikt i konkurransesituasjonen og mulighetsrommet innen høyere utdanning, både nasjonalt og internasjonalt. Relevant ledererfaring med dokumenterte resultater fra komplekse kunnskapsorganisasjoner vil bli vektlagt.

   

  Vår nye rektor skal væreen samlende leder med strategisk overblikk og interesse for det operative. Fokus på resultat og gode beslutningsprosesser vil være grunnleggende. Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk, er en forutsetning. 

   

  Vi tilbyr en utfordrende og utviklende stilling i et godt fagmiljø med høy kompetanse og ambisiøse medarbeidere.

   

  Dette er en åremålsstilling på fire år, med mulighet for forlengelse. Lønn etter avtale.

   

  Spørsmål om stillingen kan rettes til Mercuri Urval Board & Executive ved Gro Reinertsen, tlf. 975 59 058, eller Ole Petter Bratteberg, tlf.975 59 036.

   

  Søk på stillingen på www.mercuriurval.no snarest, og senest innen 1. desember 2016.

  Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

  Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til offentlighetsloven § 25, andre ledd vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista. Aktuelle søkere vil bli kontaktet for avtale om intervju.

 • Innstillingsutvalg

  Innstillingsutvalg

  DET 'LILLE' INNSTILLINGSUTVALGET 

  ANSETTELSE AV NY REKTOR

  DET UTVIDEDE INNSTILLINGSUTVALGET

 • Nyheter på Paraplyen og NHH.no

  Nyheter på Paraplyen og NHH.no

  Her finner du en samling av alle nyhetssaker om prosessen av ny ledelsesmodell og ansettelse av ny rektor, fra Paraplyen og nhh.no.

  Tre programledere er oppnevnt (5. september 2017)
  Ledelsen har oppnevnt programledere for bachelor- og masterstudiene: Linda Orvedal for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, Endre Bjørndal for masterstudiet i økonomi og administrasjon og Aasmund Eilifsen for masterstudiet i regnskap og revisjon.

  Allmøtet 17. august 2017 (18. august 2017)
  Gikk du glipp av allmøtet for alle ansatte 17. august? Fortvil ikke, du kan se møtet og lese presentasjonen til rektor Øystein her.

  Påtroppende rektor Øystein Thøgersen: NHH i tiden fremover: Perspektiver på styrker og svakheter - og litt om prorektorer og organisering (presentert på administrativt allmøte 12. juni)

  Disse blir styremedlem (8. juni 2017)
  Tor W. Andreassen, Mette Bjørndal, Frode Sættem, Malin Arve og Marita Kristiansen blir ansattrepresentanter i NHHs styre. Dette er resultatet av valget av interne styremedlemmer som har blitt gjennomført de siste to dagene.

  Rammene for organisering på plass (8. juni 2017)
  Mange viktige vedtak ble fattet på vårens siste styremøte 8. juni 2017; nytt rektorteam, organisering rundt ny ledelse og Nina Skages oppgaver fremover.

  NHH får prorektor for nyskaping (8. juni 2017)
  Therese E. Sverdrup blir prorektor for nyskaping og utviklingsarbeid i Øystein Thøgersens nye rektorteam. Linda Nøstbakken blir ny prorektor for utdanning.

  Eks-statsråd blir NHH-styremedlem (2. juni 2017)
  Tidligere olje- og energiminister Tord Lien er sammen med professor Pontus Troberg og Aase Aamdal Lundgaard utnevnt til eksterne styremedlemmer ved NHH. Kunnskapsdepartementet har utnevnt de eksterne styremedlemmene for perioden 1. august 2017 – 31. juli 2021.

  Organisering ny ledelsesmodell (10. mai 2017) 
  Organiseringen under ny ledelsesmodell er nå sendt på høring til alle enheter ved NHH, via lederne. Arbeidsgruppen har utredet nødvendige organisasjonsendringer og prosesser som følger av vedtaket om ny ledelsesmodell. Fristen for høringsinnspill er 24. mai 2017.

  Organisering under prorektor for utdanning (28. mars 2017)
  Utvalget som skulle se nærmere på faglig og administrativ organisering under en prorektor for utdanning har nå levert rapporten sin. De foreslår blant annet å legge ned programutvalget for bachelor, programutvalget for master, internasjonalt utvalg og pedagogikkutvalget. 

  Endringsseminaret for TA-ansatte (17. mars 2017)
  Her er presentasjonen som AFF-konsulent Heidi Dyrnes holdt for teknisk-administrativt ansatte 7. mars 2017. Tittelen var "Endringsbilder - verdiskapende samarbeid".

  Populær NHH-professor ny rektor (6. mars 2017)
  Professor Øystein Thøgersen mottok applaus og lykkeønskninger fra studentene da det i dag ble kjent at han er ansatt som ny rektor ved NHH fra august 2017.

  Øystein Thøgersen ny rektor (6. mars 2017)
  Professor Øystein Thøgersen er ansatt som NHHs nye rektor. Den populære makroøkonomen fra Institutt for samfunnsøkonomi går 1. august 2017 inn i en åremålsstilling på fire år.

  Øystein Thøgersen ny rektor (6. mars 2017)
  Styret ved NHH har i dag ansatt professor Øystein Thøgersen som ny rektor. Han tiltrer rektorstillingen 1. august 2017. Åremålsstillingen er for fire år. Øystein Thøgersen er nå professor ved Institutt for samfunnsøkonomi.

  Besøkte NHH (10. februar 2017)
  1. august overtar Kari Olrud Moen som styreleder ved NHH. Torsdag rakk hun en snartur innom for å følge styresaken om ansettelse av rektor.

  Kari Olrud Moen blir styreleder ved NHH (3. februar 2017)
  I dag ble det klart at Kari Olrud Moen (47) blir ny styreleder ved NHH. Hun tiltrer 1. august. Olrud Moen blir med dette NHHs første eksterne og første kvinnelige styreleder.

  Utrede studieadministrative prosesser (14. desember 2016)
  Et utvalg som skal se på organisering under en prorektor for utdanning, er nå opprettet. Førsteamanuensis Iver Bragelien leder utvalget som har sitt første møte i dag, 14. desember 2016.

  Alle rektorkandidatene intervjues (13. desember 2016)
  Alle de seks som har søkt rektorstillingen på NHH, skal på intervju denne uken. - Vi har fått sterke interne og eksterne søkere, så jeg er svært godt fornøyd med søkerlisten, sier Aase Lundgaard.

  Seks vil bli NHH-rektor (8. desember 2016)
  Det er seks søkere til den ledige stillingen som rektor på NHH.

  Rektorstillingen er lyst ut (11. november 2016)
  Og nå skal det lages et forslag til ny organisering rundt rektoratet. Fredag ble rektorstillingen utlyst, med søknadsfrist 1. desember. Det er en åremålsstilling på fire år.

  Ansettelse av ny rektor (19. september 2016)
  Innstillingsutvalgene for ansettelse av ny rektor ved NHH ble oppnevnt av styret 8. september.

  Arbeidsgruppe for ny ledelsesmodell (5. juli 2016)
  Rektor har nå satt ned en arbeidsgruppe som skal følge opp styrets vedtak om NHHs ledelsesmodell.

  - God debatt i styret (10. juni 2016)
  Etter mer enn 70 år med valgt rektor, vedtok styret torsdag å endre NHHs ledelsesmodell. Rektor Frøystein Gjesdal stemte for den historiske endringen.

  NHH går for ansatt rektor (9. juni 2016)
  NHH endrer ledelsesmodell fra valgt til ansatt rektor og ekstern styreleder. Dette ble vedtatt i styremøtet torsdag.

  Styret avgjør ledelsesmodell 9. juni (8. juni 2016)
  Den store saken som styret skal avgjøre 9. juni er NHHs framtidige ledelsesmodell.
  Last ned styrepapirene til møtet 9. juli

  Valg av ledelsesmodell: Allmøte for vitenskapelig ansatte (23. mai 2016)
  Rektor inviterer til allmøte for alle vitenskapelig ansatte for å utveksle synspunkter og få innspill i saken om «valg av ledelsesmodell på toppnivå ved NHH» som nå er på høring med frist 26. mai 2016.

  Tilsatt rektor og ekstern styreleder (2. mai 2016)
  Flertallet av medlemmene i arbeidsgruppen som har utredet ny ledelsesmodell for NHH, går inn for tilsatt rektor og ekstern styreleder. Arbeidsgruppen besto av Jan I. Haaland (leder), Mette Bjørndal, Arne Hyttvik, Nikolai Belsvik, og Linda Rud. 
  Last ned PDF: Valg av ledelsesmodell på toppnivå for NHH. Innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt av styret

 • Presseomtale

  Presseomtale

  Her samler vi det som pressen skriver om ansettelse av ny rektor og ny ledelsesmodell på NHH.

  DN 7. mars 2017: Inn på rektors kontor 

  Øystein Thøgersen har ingen planer om å gjemme seg på kontoret når han overtar som rektor ved Norges Handelshøyskole 1. august.

  Bergensavisen 6. mars 2017: Dette er den nye NHH-rektoren
  Øystein Thøgersen er ansatt som ny rektor på Norges handelshøyskole (NHH). – NHH er den ledende handelshøyskolen i Norge med noen av landets beste studenter og ansatte.

  Hordaland 6. mars 2017: Øystein Thøgersen ny NHH-rektor 
  Styret ved Norges Handelshøyskole i Bergen har tilsett Øystein Thøgersen som ny rektor. Thøgersen begynner i jobben 1. august. Han kjem frå stillinga som professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved same skule.

  K7 Bulletin 6. mars 2017: Øystein Thøgersen er ny NHH-rektor
  Professor i samfunnsøkonomi ved NHH blir skolens nye rektor. Dette kommer frem i en pressemelding. – NHH er den ledende handelshøyskolen i Norge med noen av landets beste studenter og ansatte. Jeg er svært motivert for rektorjobben, og er klar for å gjøre de nødvendige grepene for at NHH skal bli en svært synlig handelshøyskole som hevder seg mot våre aller fremste europeiske konkurrenter, sier Thøgersen.

  Studvest 6. mars 2017: Ny rektor på NHH
  Øystein Thøgersen har i dag blitt ansatt som ny rektor ved Norges Handelshøyskole. – NHH skal fortsatt være det naturlige valget for de aller beste studentene, sier den nyvalgte rektoren.

  NRK 6. mars 2017: Øystein Thøgersen ny NHH-rektor
  Styret ved Norges Handelshøyskole i Bergen har ansatt Øystein Thøgersen som ny rektor. Thøgersen begynner i jobben 1. august. Han kommer fra stillingen som professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved samme skole, skriver NTB. 

  Khrono 6. mars 2017: Thøgersen blir NHHs første ansatte rektor
  Ny rektor. Øystein Thøgersen blir NHHs første ansatte rektor, og med konserndirektør i DNB, Kari Olrud Moen, som første eksterne styreleder.

  Universitetsavisa 6. mars 2017: Øystein Thøgersen blir NHHs nye rektor
  Professoren ved Institutt for samfunnsøkonomi overtar etter Frøystein Gjesdal.

  E24: Fra handlingsregel til handelshøyskole
  Økonomiprofessoren som ledet arbeidet med å gjennomgå handlingsregelen og oljepengebruken skal nå lede én av landets viktigste utdanningsinstitusjoner.

  Bergens Tidende 6. mars 2017: Øystein Thøgersen blir ny NHH-rektor
  Øystein Thøgersen (52) blir den første ansatte rektoren ved NHH. Han lover en mer synlig skole som har en tettere samhandling med næringslivet. (krever innlogging)

  DN 6. mars 2017: Øystein Thøgersen blir ny NHH-rektor
  – Det er på tide å trykke inn gassen, sier Øystein Thøgersen. Professor Øystein Thøgersen (52) er ansatt som ny rektor ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Han starter i jobben 1. august i år. Thøgersen sier at han har som ambisjon at både studenter og ansatte skal merke at han nå blir rektor. 

  Kapital 23. februar 2017: - Bør nærme seg 2 mill. 
  - Hvis man skal gå bredt ut og få tak i en som er dynamisk og som kommer utenfra, tror jeg at man må opp i rundt to millioner kroner, sier ekspert på lederlønninger, professor emeritus Tor Grenness ved Handelshøyskolen BI. 

  DN 5. februar 2017: NHH får styreleder fra DNB
  Kari Olrud Moen blir første kvinnelige styreleder ved NHH, og den første valgt utenfor egne rekker. 

  Bergens Tidende februar 2017: Skal gi NHH nye impulser
  Kari Olrud Moen tiltrer ikke styreledervervet før 1. august, men har allerede vært med på å bestemme hvem som skal ansettes som ny rektor ved Norges Handelshøyskole. (krever innlogging)

  Regjeringen.no 3. februar 2017: Kari Olrud Moen blir ny styreleder ved NHH
  Kunnskapsdepartementet har oppnevnt Kari Olrud Moen som styreleder ved Norges handelshøyskole (NHH) for perioden 1. august 2017 til 31. juli 2021.

  Bergen Student-TV, 3. februar 2017: NHH innfører ny modell for valg av rektor 
  Optimisme på Norges Handelshøyskole. [...] Ved den gamle modellen har det vært tradisjon for at det kun har vært én kandidat til jobben, men den nye modellen åpner nå opp for flere kandidater. I starten var det seks kandidater, men nå er tre av dem ute av kampen om stillingen.

  K7 Bulletin 23. janaur 2017: Møt rektorkandidatene
  Frøystein Gjesdal går av til sommeren og en ny rektor skal ansettes. Øystein Thøgersen og Tor W. Andreassen, begge professorer ved NHH, er to av fire gjenstående kandidater i konkurransen om rektorjobben.

  K7 Bulletin, 23. januar 2017: Fire år ved roret
  Rektor Frøystein Gjesdal er nå på innspurten av sin periode som rektor. I denne utgaven blir vi kjent med mannen som tente på fakkelen på NHHS’ 80-årsjubileum.

  Bergens Tidende, 24. desember 2016: Tre kjente professorer vil bli rektor ved NHH
  Etter mange år med valgte rektorer, skal NHH på nyåret ansette rektor. – Men å lede akademikere er som å gjete katter, sier viserektor ved skolen.

  Khrono, 9. desember 2016: Seks vil bli ny rektor på Handelshøyskolen
  Søkarar. Fire interne og to ukjende søkarar vil gjerne ta over jobben etter rektor Frøystein Gjesdal ved Norges Handelshøyskole (NHH). Gjesdal går av neste sommar.

  Aftenposten 27. oktober 2016, kronikk av Aksel Mjøs: Baklengs styringsreform ved Norges Handelshøgskole 
  Kunnskapsdepartementet må spela på lag med NHH om krava til ny styreleiar, og så leggja opp til ein prosess som greier å finna, og ikkje minst vinna den beste kandidaten.

 • Organisasjonskart

  Organisasjonskart

  NHHs organisering med todelt ledelse, arbeidsgruppens forslag til ny organisering med enhetlig ledelse fra 1. august 2017 og påtroppende rektors forslag.

  NHHs organisering 2016:

  Arbeidsgruppens forslag til organisasjonskart (10. mai 2017):

  Påtroppende rektors forslag til ny ledelsesmodell fra og med 1. august 2017: