Opphavsrett og åndsverkloven

Opphavsrett og åndsverkloven

Skal du bruke andres materiale, må du først sjekke om du har lov. Vanligvis må du betale et vederlag.

ÅNDSVERKLOVEN

Opphavsretten reguleres først og fremst av lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven).

  • Den som skaper verket, har opphavsretten.
  • Opphavsretten beskytter verkets utforming, men ikke verkets innhold, ideer, kunnskap eller metoder.
  • Opphavsretten oppstår når verket blir skapt. Registrering eller Copyright-merke er ikke påkrevd.
  • Opphavspersonen har en evigvarende rett til å bli navngitt, og du skal henvise til kilden.

SITATRETTEN

Et sitat er en midre del av et verk som brukes i en ny fremstilling for å sikre den alminnelige diskusjonsfrihet. Et sitat kan brukes for å gi kritikk, for å skape debatt eller for å belyse en påstand. Sitatretten omfatter ikke bruk av deler av film eller musikk for å skape en viss stemning.

Det er bare offentlige verk som kan siteres. Bilder og skulpturer er vanligvis ikke omfattet av sitatretten siden dette kan krenke opphavspersonens ideelle rettigheter etter åndsverkloven. Offentliggjorte kunstverk kan likevel gjenbrukes som illustrasjoner i kritiske eller vitenskapelige fremstillinger uten å klarere rettigheter på forhånd. 

I undervisning gjelder spesielle regler. Fysiske eksemplarer av kunst og foto kan vises fram ved hjelp av projektor eller lignende, og litterære verk eller musikkstykker kan fremføres (leses opp, synges eller spilles) i undervisningen.

Det betales ikke vederlag for sitatbruk.

RETTIGHETSORGANISASJONER

Det finnes en rekke organisasjoner som arbeider med å inngå avtaler om bruk av åndsverk på vegne av opphavspersoner og utgivere.
Noen av disse kan inngå avtaler på vegne av hele felt av åndsverk (rammeavtaler), mens andre kun har myndighet til å forhandle på vegne av et mindre antall navngitte opphavspersoner.
I tilfeller der det ikke finnes en rettighetsorganisasjon, må hver enkelt opphavsperson kontaktes for en eventuel avtale om bruk.
De vanligste rettighetsorganisasjoner i Norge er:
  • Kopinor (tekst)
  • TONO (musikk)
  • BONO (billedkunst)
  • Norwaco (kringkasting)
  • Gramo (musikere, artister og plateselskaper)
  • Clara (klarering av opphavsrett)
NHH har mønsteravtaler med Kopinor og Norwaco.  Mer informasjon om hva disse avtalene innebærer for deg som underviser leser du i avsnittene om bruk tekst og film ovenfor.
 

CREATIVE COMMONS-LISENSER

Creative Commons er et internasjonalt nettverk som tilbyr lisenser som er tilpasset bruk på internett. Lisensene er tilpasset et fritt kulturelt mangfold. Creative Commons-lisensene er rammeverk som opphavspersoner kan bruke til å dele arbeidet deres med andre.