Kompendier

Kompendier

Alle kompendier som inneholder bokutdrag skal registreres hos Kopinor før produksjon. Bokutdrag som planlagt pensum regnes som kompendium selv om de gis ut hver for seg i forelesning. Elektroniske kompendium er greit å bruke. 15% regelen praktiseres strengt ved kompendiebruk. Institutt/foreleser produserer selv kompendiet - biblioteket registrerer kun.

Last ned mal for kompendieforside (PDF 0,8 mb)

Registrering av kompendier

Kompendier som er omfattet av avtalen, skal være registrert i Kopinors grensesnitt; Bolk, før de kan produseres. Biblioteket står for den praktiske gjennomføringen av registreringen. Vær oppmerksom på at registrering i noen tilfeller kan ta tid - lever derfor informasjon om kompendier til biblioteket minst 10 dager før de skal produseres.

Biblioteket trenger fulle referanser til de bokutdragene som skal benyttes, helst med ISBN-nummer til boken. Antall studenter (anslagsvis) og kurskode samt kursansvarlig må også opplyses.

Som en regel skal alt kompendieinnhold rapporteres til biblioteket, også tidsskriftartikler eller egenskrevne deler. Biblioteket vil avgjøre hvilke deler som eventuelt trenger registrering.

Online skjema for registrering av kompendier

Flere opplysninger om litteratur

Bare utdrag fra bøker må registreres.

Har du flere bøker?

Fyll ut i fri tekstfelt under.

Vennligst oppgi de informasjoner vi trenger for best mulig behandling. 

Elektroniske kompendier

Du kan benytte elektronisk versjon av kompendiet ditt hvis du ønsker det.

Fremgangsmåten for registrering og fremstilling skiller seg ikke fra det trykte kompendiet (se mer om trykking nedenfor), bortsett fra at du ikke trenger å forholde deg til trykkeritjenester, prissetting eller levering.

Elektroniske kompendier kan kun gjøres tilgjengelige for de studenter det gjelder, for eksempel via it's learning.

Legg merke til dette:

 • Ett kompendium kan kun brukes enten som trykket eller elektronisk versjon - ikke begge deler. Dette har ikke med lovverket å gjøre, men med den praktiske gjennomføringen av registrerte salg versus elektroniske versjoner.
 • Elektroniske kompendier åpner ikke opp for at det kan benyttes artikler fra e-tidsskrift blant kildene.  Kopinor-avtalen gjelder inntil videre kun trykt materiale, og bruk av e-artikler må behandles spesielt i hvert enkelt tilfelle.

Produksjon:

Kompendier produseres av Allkopi Sandviken.

Oppdrag sendes til dokumentbergen@allkopi.no.  Større filer kan lastes opp via opplastingstjeneste på filer.allkopi.no. (Velg avdeling Sandviken)

Informasjon som må følge hvert enkelt oppdrag

Oppdragsgiver:

 • navn på enhet
 • navn på bestiller
 • telefon
 • e-post

Spesifikasjoner:

 • produkt
 • omfang (sidetall)
 • format
 • papir (type/tykkelse)
 • farger (s/hv eller farger)
 • innbinding / ferdiggjøring
 • opplag (antall kopier)
 • type original
 • spesielle ønsker
 • ønsket leveringstid

Det er viktig at biblioteket blir opplyst om hvilke kostnader som har påløpt til trykking, innbinding og levering.  Biblioteket selger ikke kompendier før informasjon om trykkepris er overlevert.

Oppdragsgiver kan gjerne kontakte Allkopi Sandviken direkte for opplysninger om pris i de tilfeller der faktura ikke er mottatt.

Merk at biblioteket ikke produserer kompendiene, selv ikke der ferdig pdf er sendt til biblioteket. Ingen produksjon av kompendier kan skje før oppdragsgiver har fått beskjed om at kompendiet er ferdig registrert, eller ikke registreringspliktig.

RETTIGHETSKLARERING:

 • Rammeavtalen med Kopinor tillater kopiering av inntil 15% av en bok, men likevel et helt kapittel. 
 • Denne bestemmelsen gjelder ikke for kompendiebruk; her tolkes regelen om 15% strengt - det er kun sidetallet som er avgjørende.  
 • Bruk av deler eller kapitler av bøker som utgjør mer enn 15% av sidentallet i boken de er utgitt i, utløser et krav om rettighetsklarering i kopinors grensesnitt for kompendieregistrering.  
 • Rettighetsklarering gjøres av Kopinor, og det enkelte forlag/utgiver er motpart i klareringen.  Denne prosessen kan ta tid!  Hvis du tror at ditt kompendium kan komme til å bruke mer enn 15% av en bok, så er det lurt å starte registreringsprosessen ekstra tidlig.
 • Rettighetsklarering utløser vanligvis et krav om betaling for bruk utover kopinoravtalen.  Prisen per side gis i hvert enkelte tilfelle, men ligger vanligvis mellom 2 og 3 kroner per side, per student.
 • Kompendier som inneholder mange sider fra samme bok kan altså komme til å koste mer enn selvkost for papir og trykk.
 • Kompendier som utløser krav om rettighetsklarering kan ikke tilbys som elektronisk kompendium (på grunn av betalingsløsningen).