Bruk av TV og film i undervisning

Bruk av TV og film i undervisning

NHH har inngått standardavtle for UH-sektoren med NORWACO om å benytte TV-sendt materiale i undervisning. TV-sendte spillefilmer er ikke omfattet av denne avtalen.

Du kan:

 • Ta opp TV-sendinger (NRK1, NRK2, TV2 hovedkanal) som ikke er filmverk eller program som er til salgs eller leie.
 • Benytte opptak til undervisning, til forberedelse av undervisning, eller forskning.
 • Kopiere opptak til separate fysiske medier som VHS, DVD, CD-R eller tilsvarende.
 • Gjøre opptak tilgjengelige for selvstudier på NHHs bibliotek.
 • Vise korte filmsnutter etter "sitatretten", der formålet er kritikk, analyse eller belysning av problemer som er tatt opp i filmen.

Du kan ikke:

 • Legge ut TV-program på nettet - heller ikke på itslearning.
 • Ta opp og vise film som må oppfattes som også for annen bruk enn TV, dvs. kinofilm og annet som må anses å ha et annet marked enn TV.
 • Gjøre endringer i opptakene. 

MERKNADER:

Normalt så må all bruk av filmverk i undervisning av større grupper eller klasser regnes som en framføring som skal klareres i hvert enkelt tilfelle. I grunnskolen gjelder egne regler som baserer seg på at det normalt er nære relasjoner mellom de tilstedeværende - dette gjelder ikke for UH-sektoren.

FILM DEFINERES HER SOM:

 • spillefilm
 • TV-prgrammer
 • opplysningsfilmer
 • skjermvideo
 • YouTube-video
 • reklamefilmer