Bruk av tekst i undervisning

Bruk av tekst i undervisning

NHH har inngått rammeavtale med Kopinor. Den nye avtalen (oktober 2014) omfatter også digital kopiering. Begrepet om kopiering omfatter nå også scanning og lagring i digital form. Følgende gjelder for bruk av tekst i undervisningen.

DU KAN:

 • Kopiere inntil 15% fra bøker og lignende, men likevel et helt kapittel eller del som kan tilsvare ett kapittel.
 • Kopiere inntil 30% fra bøker og lignende som ikke lenger er i handelen.
 • Kopiere så mye du vil fra periodiske publikasjoner som er gratisutgivelser.
 • Kopiere så mye du vil fra tekst publisert på internett så lenge brukervilkår respekteres
 • Bruke kopiert materiale i undervisning, på tavle etc.
 • Dele kopiert materiale med studenter eller kolleger på NHH, enten som  handouts eller via epost eller canvas.
 • Skrive ut en tekst som er digitalt kopiert.
 • Kopiere billedkunst eller foto fra utgitt publikasjon (ikke originaler).

UTENFOR KOPINOR AVTALEN

Kopinor-avtalen omfatter ikke alle typer tekst:

 • Du kan kopiere fritt fra lovsamlinger, forskrifter eller andre offentlige dokumenter.
 • Du kan kopiere og dele tekstinnhold som er publisert med CC-lisens i henhold til den aktuelle lisensen.

ELEKTRONISKE TIDSSKRIFTARTIKLER

Vitenskapelige elektroniske tidsskrift er ikke omfattet av kopinor-avtalen! Alle artikler fra elektroniske tidsskrift skal derfor behandles som om det ikke er lov å kopiere og distribuere uten å klarere rettighetene på forhånd.

NHH Biblioteket eller deres agenter har i noen tilfeller fremforhandlet avtaler med den enkelte tidsskriftutgiver som tillater kopiering og distribuering i forbindelse med undervisningen.  Kontakt NHH Biblioteket for ytterligere klarering av hvilke rettigheter som gjelder for den enkelte artikkel. Merk at avtaler må gjøres på den enkelte tittel; her finnes ingen rammeavtale.

Med "tekst" tenker vi på:

 • Publikasjoner som bøker, tidsskrifter, aviser, brosjyrer etc.
 • Nettsider.
 • Andre digitale dokumenter som for eksempel presentasjoner.

Lyd, video, film, dataprogrammer og spill regnes ikke som tekst i denne sammenhengen.

Forfatters navn og publikasjonens tittel skal alltid opplyses i tråd med god sitatskikk.

Merk at det ikke er lov å erstatte læremidler med kopier der det er naturlig at læremidlene blir skaffet. Det er heller ikke lov til å legge kopiert materiale ut på det åpne internettet.