Bruk av lyd i undervisning

Bruk av lyd i undervisning

TONO forvalter fremføringsretter for musikkverk i Norge. NHH har ingen rammeavtale om bruk av musikkverk i undervisning eller forskning.Bruk av radioprogram forvaltes av Norwaco, og reguleres av NHHs rammeavtale med dem. Se mer om dette i bruk av TV og Film i undervisningen.

Du kan:

  • Ta opp og bruke radioprogram fra NRKs kanaler i undervisningen.
  • Gjøre opptakene på NHH eller hjemme.
  • Kopiere opptaket til fysiske medier som DVD, CD-R eller tilsvarende separate medier.
  • Gi opptakene til studenter for selvstudium på NHHs bibliotek.
  • Spille musikk som er komponert eller fremført av opphavsperson som har vært død i minst 70 år.
  • Spille av utgitt musikk, f.eks. fra CD, i undervisningen (i henhold til sitatretten?).

Du kan ikke:

  • Legge radio-opptak ut på nettet, heller ikke på it's learning.
  • Legge ut musikk fra CD eller ligende på nettet, heller ikke på it's learning.
  • Gjøre endringer av opptak.

om cc-lisens:

Det finnes søketjenester som lar deg søke opp lydfiler som kan benyttes innenfor de rammer som lisensene setter, uten at du trenger å spørre opphavsperon om tillatelse på forhånd.