Bruk av bilde og kunst i undervisning

Bruk av bilde og kunst i undervisning

Rettigheter til billedkunst forvaltes av BONO som representer ca. 1700 og 50.000 utenlandske kunstnere. NHH har ikke inngått avtale med BONO om bruk av billedkunst i undervisningen. Hvert enkelt tilfelle må derfor klareres med BONO eller opphavsperson direkte dersom denne ikke er representert av BONO.

Du kan:

 • Bruke bildemateriale som inngår i utgitte publikasjoner.
 • Bruke bilder der opphavsperson har vært død i minst 70 år.

Merk at for fotografi av kunstverk, gjelder det at vernetiden til både fotografi og kunstverket i seg selv er utløpt. Se nedenfor om vernetid.

Du kan ikke:

 • Tilgjengeliggjøre kunstverk i andre publiseringsformer, f.eks. trykt publikasjon for utgivelse.
 • Digitalisere eksisterende fotografi av et kunstverk uten tillatelse fra fotografen.
 • Kopiere fra digitalt materiale som åpenbart er ment for kjøp, som kommersielle bildearkiver.
 • Fritt bruke bilder fra nettsider uten å ha godkjent dette med rettighetshaver, med mindre bildene er lisensiert for slik bruk. Dette gjelder også for bilder fra sosiale nettsteder som flickr.com.

CREATIVE COMMONS-LISENS

Bilder som er publisert med en Creative Commons-lisens, eller en annen åpen lisens, er tillatt å bruke innenfor de rammer som lisensen setter opp, uten at du trenger å be om tillatelse på forhånd.

MErknader:

 • Åndsverkloven gjelder også for kunstverk som er i NHHs eie.
 • Du kan gjøre direkte avtale med kunstnere som ikke er representert av BONO.
 • Hvis opphavsperson har vært død i minst 70 år kan verket fritt brukes. Begrensninger kan likevel følge av eiendomsretten, for eksempel kan eier nekte for fotografering av det fysiske verket.
 • Fotografier (bilder, ikke kunstverk) kan brukes fritt 15 år etter utgangen av fotografens dødsår, dersom det i tillegg er med enn 50 år siden fotografiet ble tatt.
 • Opphavsperson og kilde skal alltid oppgis.