Digital eksamen på NHH

Digital eksamen på NHH

NHH bruker WISEflow for både hjemme- og skoleeksamen.

Skoleeksamen i WISEflow

Det finnes to typer:

 1. FLOWLock: Passer til essaybaserte besvarelser. Kandidatene besvarer oppgaven i et tekstredigeringsprogram som minner om Word. I tillegg finnes det et integrert tegneverktøy, og det er mulig å fotografere for eksempel håndskrevne brøkoppsett eller modeller med webkamera, og inkludere dette i besvarelsen. 
 2. FLOWmulti: Denne eksamenstypen tillater en kombinasjon av mange ulike spørsmålstyper (flervalgsoppgaver, utfyllingsoppgaver, tekstsvar, bilder, video etc.), og gjør det også lettere for studenter å skrive brøk digitalt.  Kandidatene har ikke tilgang til tegneverktøy eller webkamera i denne eksamensversjonen. Les mer om tilgjengelige spørsmålstyper her. Med FLOWmulti er det mulig med hel eller delvis automatisk poenggivning og karaktersetting. 

Prøve noe nytt?

NHH jobber kontinuerlig for forbedring og videreutvikling av eksamenssystemet sammen med sektoren og leverandøren. For eksempel vil det bli et stort og spennende skritt fremover når vi kan tilby bruk av tredjepartsprogrammer som for eksempel Excel, R eller STATA i en lukket skoleeksamenssituasjon.

I mellomtiden må vi gjøre best mulig bruk av de mulighetene vi har i dag – det kan også innebære for faglærere å tilpasse eksamen til teknologien vi har til rådighet per nå. I mange fag kan det kanskje også være aktuelt å vurdere helt nye eksamensformer -  heller enn å prøve å «sette strøm på» dagens form. For eksempel kan digital skoleeksamen med åpent internett og alle tilgjengelige verktøy være aktuelt alternativ for noen fag, og muliggjøre en mye mer relevant prøving av oppnådde læringsmål enn det som er mulig med en papireksamen. Det er også mulig å gjennomføre en skoleeksamen der én del er lukket og den neste åpen.

Har du innspill eller spørsmål? Har du lyst til å prøve noe nytt for ditt emne, eller være med på kurs? Ta kontakt med prosjektleder Marita Kristiansen for diskusjoner om muligheter og begrensninger.

OM WISEflow

WISEflow vant den nasjonale anbudskonkurransen UNINETT koordinerte på vegne av sektoren, høsten 2016. 

WISEflow er et velprøvd og kvalitetssikret system.  Ved utgangen av 2017 hadde WISEflow på landsbasis blitt brukt på over 3 800 eksamener, for til sammen mer enn 183 000 kandidater. Ca. 137 000 av disse har vært i FLOWlock. De resterende har vært i FLOWmulti.

Fordeler for sensor

 • Slipper å tyde håndskrift.
 • Slipper å signere og skanne eksamensprotokoll.
 • Umiddelbar tilgang til besvarelser etter avviklet eksamen, ingen sensurdager tapt i postgang.
 • Sensur vil kunne foregå enten offline eller online, man vil kunne ha tilgang til besvarelsene fra flere steder.
 • Mulighet til å kommentere i besvarelsen og dele kommentarer med medsensor og/eller studenter.
 • Enklere å gi tilbakemeldinger og karakterbegrunnelser til studenter. Kan redusere forespørsler om karakterbegrunnelse.
 • Støtte for bruk av rubrics.
 • Mulighet til å lage helt eller delvis selvrettende eksamener.
 • Mulighet for automatisert poengbasert karakterfordeling. 
 • Deler database med plagiatkontrollen som brukes for Canvas.

FORDELER FOR STUDENTER

 • Eksamen vil bedre kunne tilpasses studiehverdagen og kommende arbeidsliv.
 • Lettere å organisere og ferdigstille besvarelse.
 • Behovet for tilrettelegging til eksamen minsker.
 • Fremtidig mulighet for vurderingsformer som bedre understøtter læringsmål.

FORDELER FOR ADMINISTRASJONEN

 • Økt sikkerhet ved gjennomføring og distribusjon. Færre mellomledd og færre manuelle prosesser.
 • Integrasjon med Felles Studentsystem, slik at besvarelse, sensur, karakterbegrunnelse og klagesensur håndteres i samme system.
 • Overgang til papirløs eksamen vil være tids- og plassbesparende.
 • Reduserte kostnader til porto, eksamensark og trykking.