Studieadministrative prosesser

Studieadministrative prosesser

Under finner du retningslinjer og maler for ulike studieadministrative prosesser knyttet til undervisning og evaluering. De ulike prosessene er inndelt etter roller. 

 • Foreleser og kursansvarlige

  Foreleser og kursansvarlige

  Kursbeskrivelser

  Skal du skrive nye kurs eller endre eksisterende kurs? Dette arbeidet gjøres nå i EpN - Emneplanlegging på nett.

  Brukerveiledning for kursansvarlig i EpN (PDF 607 kb)

  Adgangsbegrensning

  Har du behov for å regulere antallet studenter i kurset ditt?

  Da gjelder egne retningslinjer for adgangsbegrensning

  Adgangsbegrensa emne (PDF 114 kb)

  Læringsutbytte

  Hva må du tenke på når du skal lage læringsutbytter i emnet ditt? Her finner du veilederen for læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå. Eksemplene er fra masterstudiet.

  Veiledning læringsutbyttebeskrivelser emnenivå master 

  vurderingsformer

  Hvilke vurderingsform(er) skal kurset ditt ha? 

  Veileder for vurderingsformer (PDF)

  omfang og arbeidskrav i kurs

  Alle kurs på bachelor og master (MØA og MRR) skal ha en oversikt over hvordan studentene kan forventes å fylle 25-30 timer med arbeidsinnsats per studiepoeng. 

  Veiledende normer for omfang av og arbeidskrav i kurs (PDF 170 kb)

  kursevaluering og kursrapport

  Studentenes kursevalueringer

  Alle kurs evalueres hver gang de undervises. Evalueringen er under endring, og ny prosess vil bli annonsert tidlig vår 2018.

  Har du spørsmål om evalueringene? Kontakt suks@nhh.no

  Mal for forelesers emnerapport (kursrapport)

  Etter at studentene har evaluert emnet skal du vurdere og oppsummere semesterets undervisningsopplegg i forelesers emnerapport (kursrapport). Det gjør du ved å besvare et spørreskjema som du får tilsendt på slutten av hvert semester. Her finner du en oversikt over spørsmålene du må svare på i emnerapporten (NB! skjemaet skal ikke besvares her – du vil få tilsendt en personlig lenke som brukes for å skrive rapporten). Dine vurderinger blir, sammen med studentenes evalueringer, sendt til instituttledelsen og dekan, og behandlet i programutvalgene.

  Mal for kursrapport (PDF 163 kb)

  Har du spørsmål til emnerapportene? Kontakt suks@nhh.no

  eksamen og sensur

  RETNINGSLINJER FOR KVALITETSSIKRING AV EKSAMEN 

  HER FINNER DU RETNINGSLINJENE FOR KVALITETSSIKRING AV EKSAMEN (PDF 600 KB)

  EKSEMPELBESVARELSER I OBLIGATORISKE EMNER PÅ BACHELORNIVÅ

  (Tidligere «mønsterbesvarelser») 

  Som emneansvarlig må du klargjøre forventninger til eksamen. En måte å gjøre dette på er å publisere eksempelbesvarelser på nettsidene for emnet dersom man mener at dette kan hjelpe studentene å oppnå læringsutbyttet. Ønsker du å publisere eksempelbesvarelser innhenter du tillatelse fra studenten slik:

  1. Emneansvarlig (eventuelt sammen med sensor) plukker ut aktuell besvarelse.
  2. Emneansvarlig sender kandidatnummer + emnekode til utvalgssekretær for PBU, som videreformidler disse til Seksjon for timeplanlegging og eksamen (TEKS). 
  3. Seksjonen tar kontakt med kandidaten. 
  4. Ved positiv tilbakemelding fra studenten sender TEKS beskjed til emneansvarlig med kopi til administrasjonssjef på instituttet.

  Du publiserer besvarelsen på itslearning og sørger for at mappen kopieres til neste gang emnet tilbys.

  Fagpersonweb

  Fagpersonweb
  Gir fagpersoner tilgang til noen nødvendige studieadministrative forhold og til å sende meldinger til studentene.

  Guide til bruk av Fagpersonweb (PDF 872 kb på engelsk)

 • Undervisningsansvarlig ved instituttet

  Undervisningsansvarlig ved instituttet

  Som undervisningsansvarlig har du ansvar for å kvalitetssikre nye og endrede kursbeskrivelser i EpN. Her er en veileder til dette arbeidet: 

  Brukerveiledning EpN for kvalitetssikrere-godkjennere (PDF 1,5 mb)