Tidsfrister

Tidsfrister

Godkjenning av sampublikasjoner 21. Februar
Innmelding av tvistesaker 1. Mars
Rapport til Kunnskapsdepartement 1. April

AKTIVITETER OG TIDSFRISTER:

 • Kontroll av rapportposter: januar.
 • Godkjenning av sampublikasjoner: 21. februar.
 • Innmelding av tvistesaker: 1. mars.
 • Registreringsfrist NHH: primo mars.
 • Instituttmelding 1: mars.
 • NSD-rapportering: 15. april.
 • NSD-rapport NHHs institutter: april.
 • Instituttmelding 2: juni.  
 • Instituttmelding 3: september
 • Forslag til nye publiseringskanal 30. novemeber
 • Instituttmelding 4: desember.