"Serie" versus "forlag"

"Serie" versus "forlag"

I DBHs retingslinjer står det følgende:

"For seriepublikasjoner regnes den overodnete ISSN-tittelen som publiseringskanal (ikke utgiveren)."

Denne lille setningen har fått lite fokus, men kan ha påvirkning på de publiseringspoeng som institusjonen får tildelt.

Nivåinndeling

Vi er velkjente med inndelingen i de to vitenskapelige nivåene, og mange velger å benytte seg av en utgiver på grunnlag av hvilken vitenskapelig status forlaget har i det norske systemet. 

Imidlertid er det ikke alltid tilfelle at et forlag på nivå 1 eller nivå 2 er garanti for at monografien eller bokkapittelet som er publisert, gir poeng.

Mange forlag publiserer serier, frittstående bøker med separat redaksjon og forfatterskap, men der de alle har fått en nummerering innenfor en gående serie.  Seriepublikasjoner er lettest identifiserbare ved at de har både ISBN-nummer og ISSN-nummer.

Implikasjoner for NHH

Den åpenbare implikasjonen for NHH er at forfattere og institutter regner med at deres publikasjoner gir poeng, når det viser seg at de ikke gjør det likevel når rapporteringstiden kommer. 

Det er ikke lett å se dette misforholdet i Cristin siden opplysninger om utgivers nivå vises på registreringsskjermen - med andre ord ser alt ut til å være i orden.  Det er ikke opplyst at det er serien som telles, ikke forlaget.

NHHs forskere og administrativt ansatte må være oppmerksomme på dette forholdet, og passe på å melde inn slike ISSN-serier til DBH for å få dem inn på vitenskapelig nivå 1.  

Man kan melde inn nye serier via det vanlige skjemaet helt fram til 30. november.