Rutiner for registrering i Cristin

Rutiner for registrering i Cristin

Hovedregelen er at alle publikasjoner og konferansedeltakelser skal registreres i Cristin:

  • bøker
  • deler av bøker
  • tidsskriftartikler
  • konferansedeltakelse, også poster-sessions
  • avhandlinger/rapporter med tydelig NHH-tilknytning

Ansvarsforhold ved registrering

NHH har delt opp ansvaret for korrekt og fullstendig registrering i Cristin i tre enheter:

  • Forfatter har ansvar for at all aktivitet innen de obligatoriske kategoriene blir korrekt registrert i Cristin.
  • Superbruker har ansvar for import av data til Cristin, kvalitetssikre registrerte data, og rapportere til instituttansvarlig etter avtale.
  • Instituttansvarlig har ansvar for å kontrollere at alle obligatoriske registreringer fra eget institutt er på plass.