Publiseringsindikatoren

Publiseringsindikatoren

Ny publiseringsindikator.

Fra 2015 gjelder følgende endring i publiseringsindikatoren (Cristin-poengene):

  • Forfatterandeler erstattes av kvadratroten av forfatterandel.
  • Publikasjoner med internasjonale medforfattere vektes med 1,3.

Endringene gjelder for inneværende års data (2015), som skal rapporteres i april 2016 og får dermed effekt for institusjonens 2017-budsjett.  Ingen endringer gjøres i de to vitenskapelige nivåene.

Kvadratot av forfatterandel

Eksempel: 10 forfattere fra institusjon X, 1 forfatter fra institusjon Y

Gammel ordning - tidsskriftartikkel nivå 1:
1*10/11 + 1*1/11 = 0,91 poeng (X) + 0,09 poeng (Y) = 1 poeng

Ny ordning - tidsskriftartikkel nivå 1:
1*√10/11 + 1*√1/11 = 0,95 poeng (X) + 0,30 poeng (Y) = 1,25 poeng

Vekting av internasjonale medforfattere

Publikasjoner innen helsesektoren har helt fra starten av hatt et system der internasjonalt samarbeid har blitt vektet positivt.  UH-sektoren har ikke hatt denne vektingen, og i instituttsektoren har det vært litt forskjellig.

Fra 2015-data og videre vil alle publikasjoner der minst en forfatter er knyttet til en internasjonal (utenlandsk) institusjon, bli vektet med 1,3 i forhold til en rent nasjonal forfattergruppe med en vekt på 1.  Denne vekten vil bli benyttet på tvers av de tre sektorene.

Bakgrunn

Evalueringsrapporten som kom ut i 2015 viste til at publiseringsindikatoren hadde visse svakheter med tanke på sammenligning på tvers av fag.  Endringen som nå er vedtatt gjør det lettere å sammenligne publiseringsaktiviteten på tvers av humaniora, samfunnsfag, medisin og så videre.  

Det er ventet at innføringen av kvadratrot av forfatterandeler og vekting av internasjonale medforfattere vil føre til at publiseringspoeng-produksjonen utjevnes på tvers av faggruppene.

En annen effekt endringen vil få, er at det er mindre enkelt å regne ut den enkelte ansattes bidrag til institusjonens samlede produksjon, noe som også er i tråd med meningen for den opprinnelige modellen; den skal kun benyttes på insitutsjonsnivå.  

Videre vil innføringen av kvadratrot på forfatterandeler føre til at det blir mindre viktig for en institusjon å legge til flere forfattere på en publikasjon for å sikre seg så stor del av kaken som mulig; eksempelet ovenfor viser at det kun har marginal påvirkning å legge til flere medforfattere.

For NHH

Endringen medfører ikke noen rutineendringer ved NHH; den enkelte forsker skal som før sørge for at det hun har publisert blir registrert i Cristin. 

Cristin leverer inntil videre kun "gamle" data - eventuell oversikt over forfatterandeler og publiseringspoeng for 2015 må altså regnes ut manuelt.  Biblioteket kommer til å kontakte instituttene så snart vi har en offisiell utregning etter det nye systemet.