Publikasjonstyper i Cristin

Publikasjonstyper i Cristin

 • Vitenskapelig artikkel

  Vitenskapelig artikkel

  Kan gi publiseringspoeng. Har som formål å legge fram nye forskningsresultater på grunnlag av en avgrenset vitenskapelig undersøkelse. Fagfeller er primær målgruppe. Tidsskriftet, årboken, serien eller nettstedet må ha vitenskapelig redaksjon med fagfellevurdering. Kategorien inkluderer ikke ledere, bokanmeldelser, debattinnlegg og annet stoff, men kan inkludere bokanmeldelser.

 • Vitenskapelig oversiktsartikkel (review)

  Vitenskapelig oversiktsartikkel (review)

  Kan gi publiseringspoeng. Er en 2.ordens forskningsartikkel (sekundærlitteratur) som gir et overblikk over et faglig område på bagrunn av et begrenset utvalg av områdets 1.ordens forskningslitteratur.

 • Populærvitenskapelig artikkel

  Populærvitenskapelig artikkel

  Gir ikke publiseringspoeng. Skal kaste lys over vitenskapelige problemstillinger vha. spørrende og problematiserende fremstillingsform. Allmenheten er primær målgruppe. Bidrar til å oppfylle NHHs mål om formidling.

 • Artikkel i fag-/bransjetidsskrift

  Artikkel i fag-/bransjetidsskrift

  Skiller seg ikke vesentlig fra kategorien ovenfor. Gir ikke publiseringspoeng. Mulig kandidat for "opprykk" til vitenskapelig publiseringskanal (se "nominering"). Kvalitetsmessig ofte lik som for vitenskapelig artikkel, men publiseringskanal mangler godkjenning som "vitenskapelig".

 • Vitenskapelig foredrag

  Vitenskapelig foredrag

  Muntlig fremstilling av et forskningsarbeid. Fagfeller er primær målgruppe. Faglig tyngde tilsier at dette skal registreres i Cristin. Gir ikke publiseringspoeng.

 • Poster

  Poster

  Plakat eller annen visuell fremstilling av et forskningsarbeid. Viktig informasjonskanal innenfor visse fagområder.

 • Vitenskapelig atologi

  Vitenskapelig atologi

  Artikkelsamling. Delene har ikke eget ISBN, men er publisert i tilknytning til antologiens ISBN-nummer. Forfatternavn knyttes til de enkelte kapitler/deler. Redaktørrolle skal registreres i denne kategorien. Gir ikke publiseringspoeng (redaktør).

 • Vitenskapelig monografi

  Vitenskapelig monografi

  Gir publiseringspoeng. Et sammenhengende verk forfattet av en enkelt person eller flere personer som står ansvarlige for hele verket. Boken telles som helhet, ikke kapitlene. Kategorien beskriver en større publikasjon som formidler ny, forskningsbasert kunnskap primært rettet mot fagfeller.

 • Populærvitenskapelig bok

  Populærvitenskapelig bok

  Gir ikke publiseringspoeng. Verk med faglig innhold rettet mot allmennheten. Relevant i forhold til NHHs sammfunnsoppdrag.

 • Lærebok

  Lærebok

  Gir ikke publiseringspoeng. Bøker skrevet spesifikt for undervisningsformål eller selvstudium.

 • Fagbok

  Fagbok

  Gir ikke publiseringspoeng. Bok rettet mot en snevrere gruppe enn allmennheten, for eksempel yrkesgrupper.

 • Doktorgradsavhandling

  Doktorgradsavhandling

  Avsluttet kandidatarbeid på høyeste nivå.

 • Vitenskapelig kapittel/artikkel

  Vitenskapelig kapittel/artikkel

  Kan gi publiseringspoeng. Er en avgrenset del av en bok (antologi). Kapittelet skal registreres med forfatter, og knyttes til antologitittel.

 • Populærvitenskapelig kapittel/artikkel

  Populærvitenskapelig kapittel/artikkel

  En avgrenset del av en bok rettet mot allmennheten.