Hjelp og forklaringer

Hjelp og forklaringer

Samling av informasjon om Cristin og hvordan du bruker systemet

Pålogging

Logg på Cristin med ansattnummer og ditt vanlige NHH-passord.

Alle adminstrativt og vitenskapelig ansatte ved NHH skal være registrert som Cristin-brukere.  Ta kontakt med Fredrik Kavli i biblioteket hvis du ikke får logget på.

Kriterier for publiseringspoeng

Det er besluttet at kun vitenskapelige publikasjoner skal rapporteres inn til departementet og dermed være med på å danne grunnlag for tildeling av midler.
Nasjonale fagråd har sammen med UHR laget et autoritetsregister over hvilke publiseringskanaler som til enhver tid skal regnes som vitenskapelige innen de ulike fagområdene.  Begrepet 'publiseringskanal' er brukt om tidsskrift, forlag eller institusjon som står for utgivelsen av en bestemt publikasjon.
I tillegg til at en publikasjon må være fra en godkjent publiseringskanal, må den også oppfylle kravene som vises for nivå 1 og nivå 2 ovenfor.
Utover disse kravene til publikasjonen er det også tilfellet at følgende må være på plass for at publikasjonen skal kunne rapporteres som vitenskapelig:
 • Forfatternes tilhørighet skal komme tydelig frem i tilknytning til bidraget
 • Publikasjonen skal være identifiserbar - altså tydelig merket med tittel eller ISSN eller lignende
 • Man har kun anledning til å rapportere inn publikasjoner for det året de er merket med - en 2014-publikasjon kan ikke rapporteres som 2015 hvis den for eksempel ble utgitt etter at rapporteringsfristen er utløpt.

Obligatorisk registrering

For å imøtekomme behovet for kvalitetssikrede data til analyser av NHHs forskningsaktivitet og formidling, er flere typer aktiviteter nå obligatorisk å registrere i Cristin. Det er lagt vekt på at informasjonen som blir registrert skal kunne benyttes i styring av instituttene og høyskolen som helhet.

 • Alle former for tidsskriftpublikasjoner
 • Konferansebidrag og faglige presentasjoner
 • Alle former for bøker
 • Rapporter eller avhandlinger med tydelig NHH-tilknytning
 • Del av bok eller rapport

Det er lagt opp til at forfatter selv kan ta stilling til hvilke typer aktiviteter som ikke er obligatorisk å registrere. Eksempler kan være foredrag for lokalt idrettslag eller tidsskriftpublikasjoner som helt eller delvis mangler faglig tilknytning.

Publiseringskanaler og nivå

I rapporten "Vekt på Forskning", utarbeidet av UHR på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet i 2004, introduseres begrepet om publiseringskanaler. Dokumentet definerer publikasjonskanaler som periodika, serier, nettsteder og bokutgivere som er organisert redaksjonelt for å utgi vitenskapelige publikasjoner.

Publiseringskanalene er inndelt i to grupper der utvalgte publiseringskanaler får større uttelling i finansieringsmodellen enn andre. Tanken er at man ved å gi krevende og mer betydningsfulle publiseringskanaler større uttelling, kan motvirke at publiseringsmønsteret blir fokusert på kvantitet.  

Kvalitet er i denne sammenhengen ikke brukt om de individuelle publikasjonene, men knyttet til de overordnede virkningene modellen er tenkt å ha på publiseringsmønsteret.

Nivå 1
Normalnivået på vitenskapelig publikasjon:

 • presenterer ny innsikt
 • er etterprøvbar
 • er tilgjengelig
 • er fagfellevurdert

Nivå 2
I tillegg til nivå 1, skal disse:

 • Være de mest ledende i fagsammenhenger.
 • Utgi de mest betydningsfulle publikasjonene.

Poengfordelingen mellom de to nivåene er slik:

 • Monografi - 5 (nivå 1), 8 (nivå2).
 • Kapittel i antologi - 0,7 (nivå 1), 1 (nivå 2).
 • Artikkel i tidsskrift - 1 (nivå 1), 5 (nivå 2).