Cristin

Cristin

I Cristin registrerer du forskningsaktivitetene dine.

Cristin (Current research information system in Norway) er et forskningsinformasjonssystem for universitet- og høgskolesktoren, instituttsektoren, helsesektoren.

Cristins hovedmål er å samle all registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner innen de tre sektorene i et felles system.