Nye steg for NHH

2020: Nye steg for NHH

NHH styrket posisjonen i 2020. Les mer om hva vi oppnådde i året som gikk.

Forskning 500.jpg

Forskning  

NHH er en ledende internasjonal handelshøyskole med et høyt nivå på forskning og formidling. Vi hadde en solid oppgang i totale publikasjonspoengsiste år.

I tillegg ble det etablert to nye forskningssenter i 2020:  

  • Brandinnova, et senter som har fokus på aktuelle merkevarerelaterte spørsmål. Hensikten er å skape banebrytende innsikt i hvordan man kan gjøre merkevarer attraktive i den moderne økonomien, og bidra proaktivt til utviklingen av avansert merkevarekompetanse og ferdigheter i norske selskaper. 
  • Digital Innovation for Growth (DIG)som har som mål å være Norges ledende forskningssenter  digital transformasjon og innovasjon for bærekraftig vekst.  
2020 ga en betydelig økning i forskningsbaserte kronikker og i forskningsrelatert medieomtale. NHHs forskere har aktivt tatt del i saker som har vært høyt på dagsorden, eksempelvis koronapandemien, priskrig i matvarebransjen, restrukturering av flybransjen og innretningen av skattesystemet.
 

Utdanning 500.jpg

utdanning og karriere

NHH har landets mest populære studieprogram. Antallet søkere slo alle rekorder. 2112 søkere hadde NHH på førsteplass. Totalt hadde over 5000 personer NHH på søkerlisten i 2020, opp med mer enn 1000 fra 2019.

Les mer om søkertallene for 2020

NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse viser at NHH-kandidater er ekstremt attraktive på arbeidsmarkedet. Hele 93 prosent av kandidatene fra masterstudiet i økonomi og administrasjon som fullførte våren 2020, var i jobb seks måneder senere.

Les mer om Arbeidsmarkedsundersøkelsen

Internasjonalisering 500.jpg

internasjonalisering

NHH har oppnådd flere internasjonale akkrediteringer som gis til ledende internasjonale handelshøyskoler. 

Les mer om eksterne relasjoner og samarbeid

NHH-studenter har mange spennende muligheter til å få internasjonal erfaring i løpet av studiet, og de bruker dem! I normale år drar seks av ti NHH studenter til utlandet i løpet av studiet.

NHH samarbeider med over 195 universiteter og handelshøyskoler i mer enn 50 land.

Studenter 500.jpg

Læringsmiljø og trivsel

Et inkluderende og godt læringsmiljø som appellerer til et mangfold av studenter, er en sentral strategisk prioritering for NHH.

2020 var eit spesielt år på mange måter for læringsmiljøet ved NHH. Koronapandemien kom uventet, og gav utfordringer for læringsmiljøet ved høyskolen.

På tross av at året som gikk var vanskelig for studentene viser Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) at NHH-studenter er blant landets mest fornøyde.

Les mer om SHoT-undersøkelsen