Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger (TU)

Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger (TU)

Tilsettingsutvalget fatter vedtak om tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger.

Faste vitenskaplige medlemmer

 • Gunnar E. Christensen, viserektor for fagressurser (Leder)
 • Jøril Mæland, instituttleder (FIN)
 • Frode Sættem, instituttleder (FOR)
 • Trond Bjørnenak, instituttleder (RRR)
 • Frode Steen, instituttleder (SAM)
 • Paul Gooderham, instituttleder (SOL)
 • Anne Kari Bjørge, instituttleder (FSK)

Midlertidig vitenskapelig medlem

 • Lars Ivar Berge (RRR)

Fagforeningsrepresentant

 • Sigrid-Lise Nonås (FF)

Studentrepresentanter

 • Inger Nordli
 • Victoria Poon Sundvor

Ta kontakt med utvalgssekretær Sylvi K. Larsen, tlf. 55 95 94 49 eller nhh.postmottak@nhh.no for tilgang til innkallinger, referat og  saksutredninger.