Tilsettingsrådet (TR)

Tilsettingsrådet (TR)

Tilsettingsrådet fatter vedtak om tilsetting i teknisk-administrative stillinger.

Sammensetning av utvalget

Arbeidsgiversiden:

 • Elise Kongsvik, leder
 • Kjetil Sudmann Larssen, medlem
 • Anne Line Grepne, medlem
 • Kristin Risvand Mo, medlem
 • Linda Rud, vararepresentant
 • Martha Lehmann-Røed, vararepresentant

Arbeidstakersiden:

 • Anette Undheim (Akademikerne)
 • Stella Gjerstad (vararepresentant) (Akademikerne)
 • Lone Haugsvær (Parat)
 • Vivian Berland/ Norunn Økland (vararepresentant) (Parat)
 • Gro Tufte (FFTA)
 • James Watt Duncan Hosea (vararepresentant) (FFTA)

Ta kontakt med utvalgssekretær Susanne Sulen, tlf. 55 95 96 51 eller nhh.postmottak@nhh.no, for spørsmål om innkallinger, referat og saksutredninger, også historiske dokumenter.