Programutvalget for etter- og videreutdanning (PEU)

Programutvalget for etter- og videreutdanning (PEU)

Programutvalget for etter- og videreutdanning (PEU) har et overordnet ansvar for at NHHs deltidsprogrammer blir gjennomført i tråd med styrets strategiske føringer og fastsatte mål og resultatkrav.

Medlemmer fra nhh

For perioden 15.09.16 til 31.12.17

  • Professor og dekan Inger G. Stensaker, Institutt for strategi og ledelse (leder)
  • Professor Trond Bjørnenak, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
  • Professor Karin Thorburn, Institutt for finans

Eksterne medlemmer

For perioden 15.09.16 til 31.12.17

  • Jarle Ove Humblen, Statoil
  • Espen Slyngstad, ABB Oslo

Sekretariat

Lena Marie Vestli
NHH Executive

Tlf: 55 95 96 00
E-post: executive@nhh.no