NHH Executive fagråd og strategic board

NHH Executive fagråd og strategic board

NHHE fagråd og NHHE Strategic Board er rådgivende organ for NHHs rektor og NHHEs direktør.

NHHE Fagråd

NHH Executive fagråd gir rektor og direktør råd i saker om faglig innhold, kvalitet og utvikling i studietilbudene. Fagrådet skal bidra til å sikre at alle NHHEs kurs og programmer holder høyt faglig nivå.

Mandat for NHHE fagråd

Medlemmer

I perioden 1. juli 2022 til 31. juli 2025:

  • Frode Sættem, professor og prorektor fagressurser, leder 
  • Lars Sørgard, professor, medlem
  • Kjetil Sudmann Larsen, leder av seksjon for utdanningskvalitet, medlem 

NHHE Strategic Board

NHHE Strategic Board er et rådgivende utvalg for direktør NHHE i saker som gjelder den strategiske og markedsmessige utviklingen av NHHs tilbud av etter- og videreutdanning. Utvalget skal gi råd i forhold til at NHHE til enhver tid har en relevant og attraktiv programportefølje som bidrar til NHHs strategiske målsettinger og leverer kommersielle resultater.

Mandat NHHE Strategic Board

Medlemmer

I perioden 1. juli 2022 til 31. juli 2025:

  • Tore Hillestad, NHHE (leder)
  • Kenneth Gvein, Knowit
  • Roy Tore Jensen, TV2
  • Karianne Undrum Melleby, DNB
  • Finn Kinserdal, NHH
  • Inger Stensaker, NHH
  • Tor Øyvind Baardsen, NHH

Spørsmål? Kontakt NHH Executive

Tlf: 55 95 96 00
E-post: executive@nhh.no

Ønskjer du innsyn i møtedokument kan du be om det via innsynskjemaet vårt