NHH Executive fagråd og strategic board

NHH Executive fagråd og strategic board

NHHE fagråd og NHHE Strategic Board er rådgivende organ for NHHs rektor og NHHEs direktør.

NHHE Fagråd

NHH Executive fagråd gir rektor og direktør råd i saker om faglig innhold, kvalitet og utvikling i studietilbudene. Fagrådet skal bidra til å sikre at alle NHHEs kurs og programmer holder høyt faglig nivå.

Mandat for NHHE fagråd

Medlemmer

I perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2021:

 • Professor Frode Sættem (leder)
 • Førsteamanuensis Eirik Sjåholm Knudsen
 • Førsteamanuensis Jøril Mæland
 • Førsteamanuensis Siv E. Rosendahl Skard

Møteplan 2018

 • Tirsdag 13. februar
 • Tirsdag 15. mai
 • Tirsdag 25. september
 • Tirsdag 20. november

NHHE Strategic Board

NHHE Strategic Board er et rådgivende utvalg for direktør NHHE i saker som gjelder den strategiske og markedsmessige utviklingen av NHHs tilbud av etter- og videreutdanning. Utvalget skal gi råd i forhold til at NHHE til enhver tid har en relevant og attraktiv programportefølje som bidrar til NHHs strategiske målsettinger og leverer kommersielle resultater.

Mandat NHHE Strategic Board

Medlemmer

I perioden 16. mars 2018 til 31. desember 2021:

 • Birthe K. Lange, NHHE (leder)
 • Kenneth Gvein, Knowit
 • Roy Tore Jensen, TV2
 • Karianne Undrum Melleby, DNB
 • Finn Kinserdal, NHH
 • Inger Stensaker, NHH
 • Tor Øyvind Baardsen, NHH

Møteplan 2018

 • Tirsdag 17. april

Spørsmål? Kontakt NHH Executive

Tlf: 55 95 96 00
E-post: executive@nhh.no