Avdeling for styring, økonomi og drift

Avdeling for styring, økonomi og drift

Avdelinga tilrettelegg og koordinerer verksemdsstyringa ved NHH. Dette inkluderer strategiarbeid, langtidsplanlegging, budsjettering, rekneskap og rapportering, eigedomsdrift og IT.