Kvittering

Kvittering

Norges Handelshøyskole bekrefter å ha mottatt din forespørsel om innsyn. Vi behandler denne i hht lov- og regelverk, og besvarer henvendelsen så fort som mulig. Klage på et eventuelt avslag må sendes innen tre uker etter at avslaget ble mottatt.

Vennlig hilsen

Norges Handelshøyskole, seksjon for arkiv