Studentassistenter V2018

Studentassistenter V2018

Fire institutter ved NHH søker etter studentassistenter til ulike kurs for vårsemesteret 2018. For mer informasjon og stillingsbeskrivelser, vennligst se instituttenes hjemmesider:

Institutt for foretaksøkonomi
MET2 Statistikk for økonomer
MAT10 Analyse og lineær algebra
BED3 Investering og finans
MET4 Empiriske metoder
Les mer på instituttsine hjemmesider
Institutt for Samfunnsøkonomi
SAM2                  Mikroøkonomi
SAM3 Makroøkonomi
SAM13 Norsk økonomisk historie fra 1800 til vår tid
SAM17 Økonomi og psykologi
SAM21 Norway; Economy, History, Politics and Society  
Les mer på instituttsine hjemmesider
Institutt for Strategi og Ledelse
SOL4           Strategisk Ledelse                                                  
STR425 Forhandlinger
Les mer på instituttsine hjemmesider
Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
Eng11       English for business II                                
Les mer på instituttsine hjemmesider

Søknadsfrist

Mandag 6 November 2017