Studentassistenter H2018

Studentassistenter H2018

De aktuelle instituttene ved NHH søker etter studentassistenter for høstsemesteret 2018 i de følgende kursene. For mer informasjon og stillingsbeskrivelser, vennligst se plakatoppheng og instituttenes hjemmesider:

Institutt for foretaksøkonomi
                          Forkurs i matematikk
MET1 Matematikk for økonomer
MET4 Empiriske metoder
BED4 Bedriftsøkonomiske beslutninger
Les mer på instituttsine hjemmesider
Institutt for Samfunnsøkonomi
IKE010 og SAM1   

Introduksjonskurs i etikk
Introduksjonskurs til samfunnsøkonomi

SAM4 Velferd og internasjonal handel
SAM15 Firm strategy and competition
SAM18 Maritime History and Economics
SAM20 The Economics of Resource rich countries
Les mer her
Institutt for Strategi og Ledelse
SOL2                                    Markedsføring                                                 
SOL3 Organisasjonsteori
MET3 Databehandling for økonomer
STR425 Forhandlinger
STR446

Prosessledelse

BUS455 Applied Programming and Data Analysis for Business
Les mer på instituttsine hjemmesider
Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
Eng10         English for business I    
Les mer
Institutt for Finans
FIE400E Investments
FIE402 Corporate Finance
Les mer
Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
BED1                                

Grunnleggende bedriftsøkonomi

BED2

Finansregnskap

RRR1 Finansregnskap i produsentperspektivet
Les mer på instituttsine hjemmesider

Søknadsfrist: Mandag 16. April 2018

Søknadsfrist

Mandag 16. April 2018