Intern utlysing: Førstefullmektig i biblioteket våren 2019

Intern utlysing: Førstefullmektig i biblioteket våren 2019

Ved Norges Handelshøyskole er det ledig en deltidsstilling som førstefullmektig. Stillingen er lagt til biblioteket og er en av tre deltidsstillinger.

SØKNADSFRIST: 16.11.2018

Biblioteket ved NHH betjener ansatte og studenter i høyskolemiljøet i tillegg til eksterne brukere (bibliotek, institusjoner og enkeltpersoner). Biblioteket har også et utstrakt samarbeid med andre bibliotek, både norske og utenlandske.

Søknad førstefullmektig

Om stillingen

Stillingen omfatter følgende arbeidsoppgaver:

• Betjening av utlånsskranken ettermiddag/kveld
• Oppstilling av bøker og tidsskrifter
• Budtjeneste til/fra fjernmagasin
• Andre arbeidsoppgaver etter behov

Biblioteket bruker ALMA til alle bibliotekfunksjoner. Det kreves minimum eksamen fra videregående skole eller tilsvarende. Annen relevant utdanning vil bli vektlagt. Den som tilsettes bør ha kjennskap til hvordan et fagbibliotek fungerer. Erfaring med ORIA / ALMA og UDK (oppstillingssystemet) vil være en fordel. Søkere må beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper som fleksibilitet og serviceinnstilling vil bli vektlagt, og det er ønskelig at du har spesiell interesse for finans. Arbeidstiden vil være i bibliotekets åpningstid om ettermiddag/kveld og lørdager etter nærmere avtale.

De tre deltidsstillingene skal dekke kveldsvaktene i semestrene og hver av stillingene utgjør mindre enn 14 timer pr. uke. Det vil derfor ikke bli trukket 2 prosent i pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse. For informasjon om bibliotekets åpningstider: https://www.nhh.no/bibliotek/.

Stillingen har kode 1069 - førstefullmektig og lønnes etter statens regulativ i LR 03, ltr. 23 - 42, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til bibliotekleder Kari Fjose eller Bjarte Amundsen.