teknisk utstyr

teknisk utstyr

Rapporter feil og mangler ved teknisk utstyr i auditorier og grupperom.

Rapporter feil og mangler på skolens kollokvierom og auditorier. Det kan være defekt utstyr, manglende tilkoblinger til SMART Boards og lignende.