rapporter feil på teknisk utstyr

rapporter feil på teknisk utstyr

Rapporter feil og mangler ved teknisk utstyr i auditorier og grupperom.

Rapporter feil og mangler på skolens kollokvierom og auditorier. Det kan være defekt utstyr, manglende tilkoblinger til SMART Boards og lignende.

Please report malfunctions or other issues with technical equipment in NHH's auditoriums and group rooms.