Engage for bachelorstudentar

Engage for bachelorstudentar

Bachelorstudentar har høve til å delta i Engage.EU ved å ta kurs eller modular, eller å delta på Engage sin sommarskule. Via Engage kan bachelorstudentar møta andre studentar frå heile Europa, få fagleg kunnskap, og opna auga for nye perspektiv og kulturar.

ENGAGE.EU EXPEDITIONS

ENGAGE.EU Expedition Week er eit intensivt kurs for studentar som ønsker å bidra til å utvikle samfunnet ved jobbe med ulike utfordringar, saman med studentar frå ENGAGE.EU-partnarane.

Studentane vil jobbe i internasjonale team saman med ekspertar og mentorer om utfordringar presentert av samfunnspartnarane til universiteta i Mannheim og Toulouse. Studentane vil bli rettleia i verktøy som «design  thinking», oppdragsorienterte løysingar og nye ferdigheitar.

Expedtion Week er open for bachelorstudentar på siste året og for masterstudentar. Studentar som søkjer bør være engasjerte og klare for å gå ut av komfortsonen og lære nye ferdigheiter.

NHH dekker en del av utgiftene til Expedition-deltakelsen. Kvar student får dekka 275 Euro til reiseutgifter, samt 70 Euro per dag for seks dagar som skal dekke overnatting, lokal transport, mat og andre ting. Til saman får kvar student 695 Euro i stipend. 

Søknadsfristen for begge er 19. oktober.

Expedtion Week Mannheim, 13.-19. november, med tema “Quarters of Diversity” - og  omstilling og gentrifisering av nabolaget Neckarstadt-West i Mannheim.

Meir informasjon og søknadsskjema - MANNHEIM

Expedition Week Toulouse, 27. November-2. desember, med tema “Smart cities” – smart og grøn byutvikling av området rundt jernbanestasjonen i Toulouse. 

MEIR INFORMASJON OG SØKNADSSKJEMA - TOULOUSE 

Online Exchange Initiative 

Engage Online Exchange gjev bachelorstudentar ved NHH høve til å ta kurs ved eit eller fleire Engage-universitet digitalt. Du vil få delta i eit virtuelt og internasjonalt klasserom, og få høve til å tileigna internasjonal kompetanse og nye idear med andre europeiske studentar.

Bachelorstudentar som ikkje har dratt på utveksling i bachelorstudiet, eller som vil ta ekstra valfag utanom NHH, kan søkja om å ta fag via Engage. Du kan søkja om å ta kurs ved eit eller fleire universitet innanfor Engage-nettverket samstundes. Du kan få opp til 30 ECTS innpassa i graden din, eller ta valfag ved sida av faga ved NHH. 

Du søkjer direkte til kvar skule før søknadsfristen kvart halvår, og søkjer til Seksjon for internasjonale relasjonar om førehandsgodkjenning av fag på utveksling som vanleg. 

Les meir om Online Exchange Initiative

modular

NHH-studentar kan delta i modular ved partnaruniversitet i Engage.EU-alliansen hausten 2022 og våren 2023.

Dei sju universiteta i Engage.EU har utvikla modular på omlag 14-18 studiepoeng på både bachelor- og masternivå. Modulane er tverrfaglege nettkurs og tar sikte på å utvikla kunnskapane, evnene og kompetansane studentar treng for å bidra til samfunnsutvikling i Europa.

Les meir om modules

Engage.EU Summer School

Bachelorstudentar kan delta i det årlege Engage.EU Summer School. I juli 2022 vil sommarskulen vera ved LUISS i Roma, og temaet vil vera "Digitalization and Challenges for European Society". Sommarskulen fylgjer eit intenst program med førelesingar av professorar og førelesarar frå leiande europeiske universitet innanfor handel, økonomi og samfunnsfag. Sommarskulen har som mål å gje studentane ny kunnskap og "soft skills" dei kan nytta i graden sin heime. Programmet i 2022 vil handla om det økonomiske, sosiale, politiske og regulerande aspekta av digitale endringar i Europa. I tillegg til kursarbeid og førelesingar, vil deltakarane ha sjansen til å delta i organiserte dagsturar og utflukter rundt i Roma. Du kan lesa meir om kursa i brosjyren

Sommarskulen kostar 100 euro per person, med kost og losji inkludert i prisen. Når du er ferdig med sommarskulen, kan du søkja om å få 4 ECTS innpassa i graden din. Frist for å søkja er 15. april 2022, og du må søkja direkte på Engage.EU si offisielle nettside

Les meir om Engage.EU Summer School

International Summer School

Fleire Engage.EU universitet tilbyr i tillegg eigne sommarskular. I 2022 tilbyr WU i Wien kurs i internasjonal handel, med fleire dagsturar og utflukter i Wien inkludert. Frist for å søkja er 31. mars. 

Les meir om International Summer School

Active Community Challenge 

Ver med på Engage sin fyrste sportskonkurranse! Kvart Engage-universitet stiller opp med éit lag. Laga konkurrerer mot kvarandre i basketball, fotball og styrketrening.

Les meir om Active Community Challenge

ENGAGE.EU EXPEDITION WEEK

ENGAGE.EU Expedition Week er eit intensivt kurs for studentar som ønsker å bidra til å utvikle samfunnet ved jobbe med ulike utfordringar, saman med studentar frå ENGAGE.EU-partnarane.

ONLINE EXCHANGE INITIATIVE

Engage.EU gjev studentar høve til å få internasjonal erfaring utan å reisa heimafrå. Studentar kan ta kurs ved eit eller fleire Engage-universitet.

Kontakt

Telefon
+47 55 95 91 57
E-post
Marion.Fløysvik@nhh.no

Engage.EU Summer School

Kvart år arrangerer Engage.EU sommarskule ved eit av medlemsuniversiteteta. I 2022 vert sommarskulen arrangert av LUISS i Roma, Italia. Les meir i brosjyren.

Kontakt

Telefon
+47 55 95 92 95
E-post
Jorunn.Sordal@nhh.no