Engage for studentar

Engage for studentar

Studentar har høve til å delta i Engage.EU ved å ta kurs eller modular, eller å delta på Engage sin sommarskule. Via Engage kan studentar møta andre studentar frå heile Europa, få fagleg kunnskap, og opna auga for nye perspektiv og kulturar.

 

modular

NHH-studentar kan delta i modular ved partnaruniversitet i Engage.EU-alliansen hausten 2022 og våren 2023.

Dei sju universiteta i Engage.EU har utvikla modular på omlag 14-18 studiepoeng på både bachelor- og masternivå. Modulane er tverrfaglege nettkurs og tar sikte på å utvikla kunnskapane, evnene og kompetansane studentar treng for å bidra til samfunnsutvikling i Europa.

Les meir om modules

Engage.EU Summer School

Bachelorstudentar kan delta i det årlege Engage.EU Summer School. I juli 2022 vil sommarskulen vera ved LUISS i Roma, og temaet vil vera "Digitalization and Challenges for European Society". Sommarskulen fylgjer eit intenst program med førelesingar av professorar og førelesarar frå leiande europeiske universitet innanfor handel, økonomi og samfunnsfag. Sommarskulen har som mål å gje studentane ny kunnskap og "soft skills" dei kan nytta i graden sin heime. Programmet i 2022 vil handla om det økonomiske, sosiale, politiske og regulerande aspekta av digitale endringar i Europa. I tillegg til kursarbeid og førelesingar, vil deltakarane ha sjansen til å delta i organiserte dagsturar og utflukter rundt i Roma. Du kan lesa meir om kursa i brosjyren

Sommarskulen kostar 100 euro per person, med kost og losji inkludert i prisen. Når du er ferdig med sommarskulen, kan du søkja om å få 4 ECTS innpassa i graden din. 

Les meir om Engage.EU Summer School

International Summer School

Fleire Engage.EU universitet tilbyr i tillegg eigne sommarskular. I 2022 tilbyr WU i Wien kurs i internasjonal handel, med fleire dagsturar og utflukter i Wien inkludert. 

Les meir om International Summer School

Active Community Challenge 

Ver med på Engage sin fyrste sportskonkurranse! Kvart Engage-universitet stiller opp med éit lag. Laga konkurrerer mot kvarandre i basketball, fotball og styrketrening.

Les meir om Active Community Challenge

Kontakt

E-post
engage.eu@nhh.no

ONLINE EXCHANGE INITIATIVE

Engage.EU gjev studentar høve til å få internasjonal erfaring utan å reisa heimafrå. Studentar kan ta kurs ved eit eller fleire Engage-universitet.

Online Initiative.jpg