større aksept for at gutter faller fra

ranveig falch
De siste årene har det blitt gjort flere studier som tyder på forskjellsbehandling av gutter og jenter når utfallet av prestasjoner skal bestemmes, forteller doktorgradsstudent Ranveig Falch. Disse finner at kvinnelige lærere gir bedre karakterer til jenter enn gutter for like gode prestasjoner. Foto: Helge Skodvin

26. september 2016 08:59

(oppdatert: 26. september 2016 09:45)

større aksept for at gutter faller fra

Vi holder menn mer ansvarlig for sine dårlige prestasjoner, viser ny NHH-studie. Mønsteret er det samme som i internasjonal skoleforskning: Gutter får dårligere karakterer enn jenter for samme prestasjoner.

Det er en kjensgjerning at langt flere menn enn kvinner sitter i lederstillinger og har høyere lønn enn sine kvinnelige kolleger. Samtidig vet vi at guttene i større grad faller fra i utdanningssystemet.

I en ny studie viser Ranveig Falch, Alexander W. Cappelen og Bertil Tungodden ved The Choice Lab at menn i større grad enn kvinner holdes ansvarlig for sine dårlige prestasjoner. "Vi støtter ikke menn når de gjør det dårlig. Men det gjør vi med kvinner".

Ranveig Falch

Mange bekymrer seg

Svært mange bekymrer seg for skolefrafall, menns variasjon i inntekt, helse og andre mål på velferd – et fenomen som gjerne kalles «guttekrisen».

Kanskje vi ikke hjelper eller belønner gutter på samme måte som jenter?

I en ny studie viser Ranveig Falch, Alexander W. Cappelen og Bertil Tungodden ved The Choice Lab at menn i større grad enn kvinner holdes ansvarlig for sine dårlige prestasjoner.

Støtter ikke menn

Vi støtter ikke menn når de gjør det dårlig. Men det gjør vi med kvinner.

Er en positiv til å hjelpe frem dyktige kvinner gjennom kjønnskvotering, vil en kanskje også være mer positiv til å støtte kvinner som gjør det dårlig enn menn som gjør det dårlig, tror Ranveig Falch, doktorgradsstudent ved NHH.

– Det er kvinner og tilhengere av kjønnskvotering som står for skjevfordelingen, sier Ranveig Falch. Hun presenterte studien på årskonferansen for europeiske atferdsforskere som The Choice Lab nylig arrangerte.

«Guttekrisen»

Forskerne mener funnene er interessante i debatten om hvorfor unge menn i økende grad havner bakpå.

Studien til NHHs atferdsforskere baserer seg på et lab-eksperiment med et representativt utvalg på flere tusen personer fra USA. I laben fikk beslutningstakere (tilskuere) i oppgave å fordele inntekten til to personer som begge hadde jobbet, hver for seg. Parene var kvinne-mann eller to personer av samme kjønn.

De som var for kjønnskvotering, var også mer tilbøyelig til å forskjellsbehandle basert på kjønn.

Ranveig Falch

Deltakerne ble gjort klar over at valgene ville få reelle konsekvenser: Personene som hadde utført en jobb fikk utbetalt penger. En arbeider fikk seks dollar i lønn etter arbeidet, mens den andre ikke fikk noe.

omfordele inntekten

Deretter ble eksperimentets tilskuere stilt ovenfor muligheten til å omfordele inntekten mellom de to arbeiderne.

De valgte å gi menn og kvinner ulik behandling.

– Når belønningen er basert på produktivitet, og mannen i paret produserer mindre enn kvinnen, får menn mindre penger fra tilskuerne enn det kvinner gjør, sier Falch.

Kjønnskvotering

Så hvorfor fikk menn lavere overføringer enn kvinner?

Falch forteller at de finner en sammenheng mellom det å være positiv til kjønnskvotering og det å fordele mer til de tapende kvinnene.

– De som var for kjønnskvotering, var også mer tilbøyelig til å forskjellsbehandle basert på kjønn, sier Falch.

Er en positiv til å hjelpe frem dyktige kvinner gjennom kjønnskvotering, vil en kanskje også være mer positiv til å støtte kvinner som gjør det dårlig enn menn som gjør det dårlig, tror hun.

Bedre karakterer til jenter

– Hvis du ønsker å fremme kvinner som gjør det bra mer enn du ønsker å fremme menn som gjør det bra, ender du opp med å forskjellsbehandle kvinner og menn, sier Falch.

De siste årene har det blitt gjort flere studier som tyder på forskjellsbehandling av gutter og jenter når utfallet av prestasjoner skal bestemmes. Falch viser til funn av Cornwell, Mustard og van Parys i 2013 i USA, og Lavy i 2008 i Israel, som finner at kvinnelige lærere gir bedre karakterer til jenter enn gutter for like gode prestasjoner.

– Mønsteret likner på det vi ser i felten, for eksempel resultatene fra skolene i USA og Israel. Det er vanskelig å si hvorfor dette skjer, og om det er bevisst eller ubevisst. Det er heller ikke lett å si, dersom det er bevisst, om det skjer fordi en vil støtte vinneren eller straffe taperen.

Bare når merittbasert

I studien undersøker forskerne flere faktorer for å se hva som kjennetegner de som overførte mer til de tapende kvinnene.

– Det er ikke slik at deltakerne generelt foretrakk kvinner fremfor menn, eller at de trodde kvinnene trengte pengene mer. Det er kun når belønningen er basert på produktivitet vi ser en forskjell i omfordeling mellom kjønnene, sier Falch.

Mønsteret likner på det vi ser i felten, for eksempel resultatene fra skolene i USA og Israel. Det er vanskelig å si hvorfor dette skjer, og om det er bevisst eller ubevisst. Det er heller ikke lett å si, dersom det er bevisst, om det skjer fordi en vil støtte vinneren eller straffe taperen.

Ranveig Falch

For å finne ut om beslutningstakerne trodde kvinner generelt hadde dårligere ferdigheter enn menn, og derfor favoriserte kvinner i større grad, spurte de dem hvordan de trodde jenter og gutter hadde gjort det relativt til hverandre på en landsomfattende matematikk-prøve som nylig var blitt avholdt.

Forskjellige oppfatninger

– Vi finner ingen forskjell i hvordan de som overvurderer guttenes ferdigheter, og de som ikke gjør det, omfordeler, sier Falch.

En annen mulighet er at deltakerne tenker at menn og kvinner har forskjellige oppfatninger av hva som er rettferdig. Dermed kan observatørene tenkes å tilpasse seg rettferdighetsoppfatningene, og omfordele deretter.

– Men hvis de trodde menn og kvinner tenkte forskjellig, ville vi sett en forskjell i omfordeling mellom gruppene med bare menn og bare kvinner. Men det ser vi ikke, sier Falch.

Positiv til kjønnskvotering

Forskerne finner altså kun to relevante faktorer som kjennetegner gruppen som overfører mer til de tapende kvinnene: de er selv kvinner, og de er positiv til kjønnskvotering.

Når de tester disse to faktorene mot hverandre, er det sistnevnte som står igjen.

– Vi finner altså en signifikant forskjellsbehandling av menn som faller fra, selv i et kontrollert eksperiment med en representativ gruppe av den amerikanske befolkningen. Vi tror dette kan bidra til å kaste lys på «guttekrisen» og hvorfor menn faller fra på flere viktige områder, konkluderer Falch.

tekst: bendik støren

Les Forskningsnytt