<link>https://www.nhh.no/</link><description /><copyright /><lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2018 22:57:15 +0200</lastBuildDate><generator>Epinova.RssGenerator 10.1.0.7</generator><atom:link href="https://www.nhh.no/nhh-bulletin-rss-feed/" rel="self" type="application/rss+xml" /><item><guid isPermaLink="true">https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/april/hoye-sokertall-for-nhh/</guid><link>https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/april/hoye-sokertall-for-nhh/</link><title>Høye søkertall for NHH<p>Antall søkere til siviløkonomstudiet ved NHH øker, viser tallene fra Samordna opptak. Bare rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo har flere førsteprioritetssøkere.</p>Thu, 19 Apr 2018 11:00:09 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/april/farvel-amerika/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/april/farvel-amerika/Farvel, Amerika!<p>Vi i Europa og Asia bør gi amerikanske varer fortsatt fri tilgang til våre markeder. </p>Mon, 16 Apr 2018 13:21:19 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/april/knuser-myter-om-finans/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/april/knuser-myter-om-finans/Knuser myter om finans<p>Kvinner velger bort yrker innen front-finans. Bare tre prosent av arbeidsstokken innen disse yrkene er kvinner.</p>Mon, 16 Apr 2018 11:41:31 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/april/europeisk-superstipend-til-tungodden/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/april/europeisk-superstipend-til-tungodden/Europeisk superstipend til Tungodden<p>Professor Bertil Tungodden får Europas mest ettertraktede forskningsmidler, ERC Advanced Grant. Kun én annen norsk forsker får advanced-midler.</p>Fri, 06 Apr 2018 12:12:23 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/april/attraktive-i-arbeidsmarkedet/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/april/attraktive-i-arbeidsmarkedet/NHH-studentene er attraktive i arbeidsmarkedet<p>88 prosent av NHH-studentene er i jobb etter seks måneder og hele 95 prosent opplever stillingen som relevant. Dette viser NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse for 2017. Andelen som arbeider innen IT og telekom er stigende.</p>Thu, 05 Apr 2018 20:06:04 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/april/det-er-optimisme-i-shipping/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/april/det-er-optimisme-i-shipping/– Vårt mål er at shipping skal være i tet<p>– Dere representerer en næring som vet alt om hvor hardt et oljeprisfall kan ramme. Men nå er den verste krisen over, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på NHHs shippingkonferanse i Bergen.</p>Thu, 05 Apr 2018 17:19:32 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/mars/okonomifaget-har-aldri-vart-mer-relevant/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/mars/okonomifaget-har-aldri-vart-mer-relevant/Økonomifaget har aldri vært mer relevant<p>Eksperter varsler at jobber innen økonomi og administrasjon står i fare for å bli robotisert bort. Det er feil.</p>Tue, 27 Mar 2018 09:44:24 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/mars/innovasjon---slik-kundene-opplever-det/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/mars/innovasjon---slik-kundene-opplever-det/Innovasjon - slik kundene opplever det<p>Norsk Innovasjonsindeks (NII) måler bedriftenes innovasjoner – slik kundene opplever det. Gründere, ledere, og ansatte er opprørt over kundenes dom.</p>Thu, 22 Mar 2018 10:24:36 +0100https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/mars/pa-hoy-tid-a-skifte-navn-pa-statoil/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/mars/pa-hoy-tid-a-skifte-navn-pa-statoil/På høy tid å skifte navn på Statoil<p>Navneendringen i Statoil er fornuftig – ja, helt nødvendig – og den burde kommet langt tidligere. </p>Wed, 21 Mar 2018 10:16:35 +0100https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/mars/fatt-opprykk-til-professor/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/mars/fatt-opprykk-til-professor/Fått opprykk til professor<p>Dirk Schindler (1974) og Trond M. Døskeland (1976) er NHHs nye professorer.</p>Mon, 19 Mar 2018 14:47:11 +0100https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/mars/skal-forske-pa-autonome-skip/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/mars/skal-forske-pa-autonome-skip/Skal forske på autonome skip<p>Skip som opereres helt eller delvis uten mennesker om bord er i rask utvikling. Med professor Stein W. Wallace i spissen, skal NHH-forskere studere hvor nyttig autonome type skip faktisk kan bli i framtiden.</p>Mon, 19 Mar 2018 09:54:54 +0100https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/mars/selvregulering-er-ikke-uproblematisk/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/mars/selvregulering-er-ikke-uproblematisk/Selvregulering er ikke uproblematisk<p>Det er ingen nyhet at kommersielle aktører ønsker selvregulering fremfor forbud, påbud og avgifter. Noen ganger er imidlertid statlige inngrep mer effektive enn selvregulering, argumenterer Lars Sørgard, direktør i Konkurransetilsynet.</p>Fri, 16 Mar 2018 14:48:16 +0100https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/mars/forventer-stor-okning-i-netthandel/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/mars/forventer-stor-okning-i-netthandel/Forventer stor økning i netthandel<p>Netthandel vil ta store markedsandeler i dagligvarebransjen fremover, mener NHH-professor Tor W. Andreassen. PÅ NHHs FOOD-konferanse anslo han at netthandel vil stå for 30 prosent av omsetningen i 2025.</p>Wed, 14 Mar 2018 15:23:27 +0100https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/mars/corporate-finance/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/mars/corporate-finance/Dynamiske modeller i corporate finance<p>Erik Hetland Tvedt disputerer for doktorgraden ved NHH 22. mars 2018 med avhandlingen «Essays on Dynamic Models in Corporate Finance».</p>Fri, 09 Mar 2018 10:19:16 +0100https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/mars/sukker/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/mars/sukker/Mindre sukker svir, men hvor mye og for hvem?<p>Er økningen i sukkeravgiften en budsjettsanering i 12. time, eller er det en gjennomtenkt endring i statens regulering av matvarebransjen?</p>Tue, 06 Mar 2018 08:56:10 +0100https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/mars/empirisk-arbeids--og-utdanningsokonomi/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/mars/empirisk-arbeids--og-utdanningsokonomi/Oljeboom og inntektsutvikling<p>Antonio Dalla-Zuanna disputerer for doktorgraden ved NHH 16. mars 2018 med avhandlingen «Essays in Empirical Labor Economics».</p>Fri, 02 Mar 2018 13:17:56 +0100https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/mars/vil-hjelpe-vekstbedriftene/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/mars/vil-hjelpe-vekstbedriftene/Vil hjelpe vekstbedriftene<p>Det må bli en bedre kobling mellom vekstbedrifter og kapitaleiere, konkluderer Kapitaltilgangsutvalget. Førsteamanuensis Aksel Mjøs har ledet utvalget.</p>Thu, 01 Mar 2018 11:07:50 +0100https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/februar/kunze-blitt-professor/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/februar/kunze-blitt-professor/Astrid Kunze blitt professor<p>Forsker ved Institutt for samfunnsøkonomi Astrid Kunze har fått opprykk til professor. – Det er en stor ære å bli professor i samfunnsøkonomi, sier NHH-forskeren.</p>Tue, 27 Feb 2018 14:34:20 +0100https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/februar/nhh-har-landets-mest-fornogde-studentar/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/februar/nhh-har-landets-mest-fornogde-studentar/NHH har landets mest fornøgde studentar<p>86 prosent av NHH-studentane er fornøgd med kvaliteten på undervisninga. Det er best resultat av alle utdanningsinstitusjonane i Noreg, ifølgje ei europeisk studentundersøking.</p>Mon, 26 Feb 2018 11:07:55 +0100https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/februar/stokastiske-spill/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/februar/stokastiske-spill/Stokastiske spill<p>Reza Azad Gholami disputerer for doktorgraden ved NHH 12. mars 2018 med avhandlingen «Essays on Equilibria in Non-autonomous Bilevel Stochastic Games».</p>Mon, 26 Feb 2018 09:50:00 +0100https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/februar/ekspanderer-i-kontrollert-tempo/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/februar/ekspanderer-i-kontrollert-tempo/Ekspanderer i kontrollert tempo<p>Christoffer Pettersen startet AVO Consulting for atten måneder siden og har allerede kontorer i Bergen, Oslo og Stockholm. – Vi kunne ha ekspandert raskere, men spørsmålet er om vi kunne klart det uten å vanne ut oss selv.</p>Wed, 21 Feb 2018 11:32:37 +0100https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/februar/dugnad-eller-penger/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/februar/dugnad-eller-penger/Dugnad eller penger?<p>Regjeringen inviterer arbeidsgivere til dugnad for å få flere i jobb. Hva med å invitere Finansdepartementet også?</p>Wed, 21 Feb 2018 10:56:06 +0100https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/februar/fair-arets-forskerteam-i-bergen-awards/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/februar/fair-arets-forskerteam-i-bergen-awards/FAIR årets forskerteam i Bergen Awards<p>Forskningssenteret FAIR ble forrige uke kåret til Bergen Awards «beste forskerteam». </p>Mon, 19 Feb 2018 11:40:23 +0100https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/februar/lanserer-masterprogram-i-fintech/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/februar/lanserer-masterprogram-i-fintech/Lanserer masterprogram i fintech<p>Bank- og finansbransjen står overfor dramatiske endringer som følge av ny teknologi og nye forretningsmodeller. NHH etablerer nå en ny etterutdanning i fintech for å ruste bransjen for endringene.</p>Fri, 16 Feb 2018 09:39:41 +0100https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/februar/roboter-pa-timeplanen/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2018/februar/roboter-pa-timeplanen/NHH satser på nytt robotkurs<p>– Jeg er på vei inn i en jobb der jeg trenger mye IT-forståelse, sier Viktoria V. Hæsken. Hun er en av mange studenter som ønsker mer kompetanse i forretning og teknologi og tar kurset «Kunstig intelligens og robotisering».</p>Wed, 14 Feb 2018 17:40:37 +0100