<link>https://www.nhh.no/</link><description /><copyright /><lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2020 09:44:42 +0200</lastBuildDate><generator>Epinova.RssGenerator 11.0.0.12</generator><atom:link href="https://www.nhh.no/nhh-bulletin-rss-feed/" rel="self" type="application/rss+xml" /><item><guid isPermaLink="true">https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juli/to-nhh-forskarar-skal-bidra-pa-eu-program/</guid><link>https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juli/to-nhh-forskarar-skal-bidra-pa-eu-program/</link><title>To NHH-forskarar skal bidra på EU-program<p>Alexander W. Cappelen og Aksel Mjøs er blant medlemmene i referansegruppene for EU sitt nye forskings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa.</p>Fri, 03 Jul 2020 09:58:56 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/hjemmekontor-ok-men-hvem-avgjor-det/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/hjemmekontor-ok-men-hvem-avgjor-det/Hjemmekontor, ok, men hvem avgjør det?<p>Flere universiteter er som spøkelsesbyer: Forskerne trives på hjemmekontor og samarbeider mer internasjonalt enn med de nærmeste. Arbeidsgiverne må vurdere nøye om de vil ha det slik, skriver professor Christine B. Meyer i Dagens Næringsliv.</p>Tue, 30 Jun 2020 15:43:07 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/torfinn-harding-vurderer-koronatiltakene/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/torfinn-harding-vurderer-koronatiltakene/Torfinn Harding vurderer koronatiltakene<p>Førsteamanuensis Torfinn Harding ved Institutt for samfunnsøkonomi ser tilbake på koronatiltakene og noen av konsekvensene de har hatt for norske bedrifter. </p>Tue, 30 Jun 2020 13:00:56 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/kapret-ettertraktede-internship-plasser/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/kapret-ettertraktede-internship-plasser/Kapret ettertraktede internship-plasser<p>Flere store arbeidsgivere har kuttet sine internship-programmer denne sommeren. To NHH-ere er blant de 30 som sikret seg plass i Statsbygg blant 1110 søkere. </p>Mon, 29 Jun 2020 14:14:36 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/oppdaterer-mineralloven/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/oppdaterer-mineralloven/Mæland i nytt ekspertutvalg<p>Førsteamanuensis ved Institutt for finans, Jøril Mæland, er med i nytt ekspertutvalg. Utvalget skal foreslå endringer i mineralloven. </p>Thu, 25 Jun 2020 09:17:43 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/bjorndal-til-teknisk-beregningsutvalg-for-klima/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/bjorndal-til-teknisk-beregningsutvalg-for-klima/Bjørndal til teknisk beregningsutvalg for klima<p>Professor ved Institutt for foretaksøkonomi, Mette Helene Bjørndal, er nytt medlem i teknisk beregningsutvalg for klima. </p>Tue, 23 Jun 2020 16:32:20 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/jan-uboe-er-nhhs-forste-meritterte-underviser/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/jan-uboe-er-nhhs-forste-meritterte-underviser/NHHs første meritterte underviser<p>NHH-professor Jan Ubøe er den første ved Norges Handelshøyskole som har fått status som merittert underviser. </p>Tue, 23 Jun 2020 15:29:05 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/en-perfekt-match/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/en-perfekt-match/– En perfekt match<p>Regiondirektøren fra Reitangruppen og NHH-studenten er ikke i tvil: Mentorprogrammet til NHH er like nyttig for begge parter.</p>Mon, 22 Jun 2020 10:11:48 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/norske-koronatiltak-ga-drastisk-reduksjon-i-sykehusinnleggelser/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/norske-koronatiltak-ga-drastisk-reduksjon-i-sykehusinnleggelser/Norske koronatiltak ga drastisk reduksjon i sykehusinnleggelser<p>Nedstengingen av Norge har vært svært vellykket for å redusere presset på helsesystemet. Hvis Norge hadde brukt den svenske Covid-19-metoden, ville antall innleggelser vært tre ganger så høy.</p>Thu, 18 Jun 2020 09:52:48 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/sentraliserte-etater-desentraliserte-arbeidsplasser/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/sentraliserte-etater-desentraliserte-arbeidsplasser/Sentraliserte etater, desentraliserte arbeidsplasser?<p>Flere statlige etater og direktorater går fra organisering i sterke regionale enheter til organisering etter oppgaver. Koronakrisen kan åpne for nye holdninger til samhandling og fjernledelse, skriver Torstein Nesheim i Dagens Næringsliv.</p>Tue, 16 Jun 2020 14:33:27 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/essays-on-empirical-corporate-finance/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/essays-on-empirical-corporate-finance/Essays on Empirical Corporate Finance<p>Johan Mellberg disputerer for doktorgraden ved NHH 24. juni med avhandlingen «Essays on Empirical Corporate Finance».</p>Tue, 16 Jun 2020 10:32:32 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/utformer-fremtidens-pensjonssystem/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/utformer-fremtidens-pensjonssystem/Utformer fremtidens pensjonssystem<p>Professor Ola H. Grytten er medlem i pensjonsutvalget, oppnevnt av regjeringen. Ekspertutvalget skal evaluere om pensjonsreformen fra 2011 virker etter hensikten, og foreslå eventuelle justeringer. </p>Tue, 16 Jun 2020 10:00:35 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/bygger-bro-mellom-naringslivet-og-finansstudentene/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/bygger-bro-mellom-naringslivet-og-finansstudentene/Bygger bro mellom næringslivet og finansstudentene<p>Næringslivet er tett på NHHs mastestudenter i finans. – Jeg tror det har et stort læringsutbytte når studentene eksponerer seg, og presenterer arbeidet sitt, for næringslivet, sier finansprofessor Karin Thorburn.</p>Mon, 15 Jun 2020 14:02:04 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/folk-er-mer-mottakelige-for-reklame-nar-de-er-i-bevegelse/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/folk-er-mer-mottakelige-for-reklame-nar-de-er-i-bevegelse/Folk er mer mottakelige for reklame når de er i bevegelse<p>– Funnene er interessante, spesielt siden vi nå gjør stadig flere kjøp og beslutninger via smarttelefoner mens vi er på farten, sier NHH-professor Helge Thorbjørnsen. </p>Mon, 15 Jun 2020 11:13:50 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/pandemien-kan-koste-norske-studenter-fire-milliarder-kroner/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/pandemien-kan-koste-norske-studenter-fire-milliarder-kroner/Pandemien kan koste norske studenter fire milliarder kroner<p>Stengte universiteter og høyskoler påfører studenter og unge ansatte store tap, særlig i form av inntektssvikt, skriver professor Katrine Vellesen Løken i Dagens Næringsliv.</p>Fri, 12 Jun 2020 14:16:14 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/climate-futures-blir-sfi-senter/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/climate-futures-blir-sfi-senter/Climate Futures blir SFI-senter<p>NORCE får nytt senter for forskningsdrevet innovasjon: Climate Futures skal varsle klimarisiko fra 10 dager til 10 år fremover. NHH og SNF er partnere i den nye SFI-en.</p>Fri, 12 Jun 2020 10:20:31 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/nhh-oppretter-nytt-innovasjonssenter/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/nhh-oppretter-nytt-innovasjonssenter/NHH oppretter nytt innovasjonssenter<p>Norges Handelshøyskoles nye senter DIG har som mål å bli Norges fremste forskningsmiljø på innovasjon. Senteret samarbeider med 15 ledende virksomheter og har oppstart i september. </p>Fri, 12 Jun 2020 10:15:45 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/de-likegyldige/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/de-likegyldige/De likegyldige<p>De er sosiale og kunnskapsrike og snakker med avsky om Donald og Boris og Sylvi Listhaug, skriver professor Victor Norman i Dagens Næringsliv.</p>Thu, 11 Jun 2020 14:30:03 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/det-er-inntektene-fra-sjoen-som-gjor-nordmenn-til-et-av-verdens-rikeste-folk.-journalist-anna-dulsrud-mageli/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/det-er-inntektene-fra-sjoen-som-gjor-nordmenn-til-et-av-verdens-rikeste-folk.-journalist-anna-dulsrud-mageli/Det er inntektene fra sjøen som gjør nordmenn til et av verdens rikeste folk<p>– Fotsporene våre i verdensøkonomien er verken store eller tydelige. Men innen skipsfart har Norge hevdet seg i den internasjonale konkurransen, sier professor Stig Tenold. </p>Wed, 10 Jun 2020 15:00:25 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/finner-hvilken-innvandrerandel-som-far-svensker-til-a-flytte/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/finner-hvilken-innvandrerandel-som-far-svensker-til-a-flytte/Finner hvilken innvandrerandel som får svensker til å flytte<p>Forskning fra NHH viser at det finnes et kritisk punkt som gjør at et nabolag utvikler seg mot total segregering. </p>Wed, 10 Jun 2020 14:54:32 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/vant-pris-for-beste-artikkel/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/vant-pris-for-beste-artikkel/Vant pris for beste artikkel<p>Floris Zoutman og Evelina Gavrilova-Zoutman har vunnet prestisjefull pris for artikkel om legalisering av medisinsk marijuana.</p>Tue, 09 Jun 2020 10:18:59 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/innovasjoner-nar-himmelen-faller-ned/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/innovasjoner-nar-himmelen-faller-ned/Innovasjoner når himmelen faller ned<p>Tenk deg at du må velge mellom to onder. Enten å miste store deler av produksjonskapasiteten eller miste store deler av kundemassen – over natten! Hva velger du? Velkommen til en krisesituasjon!, skriver professor Tor W. Andreassen.</p>Tue, 02 Jun 2020 15:20:34 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/ny-avhandling-om-fiskeriforvaltning/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/ny-avhandling-om-fiskeriforvaltning/Ny avhandling om fiskeriforvaltning<p>Evangelos Toumasatos disputerer for doktorgraden ved NHH 15. juni med avhandlingen «Essays on game theory and fisheries management».</p>Tue, 02 Jun 2020 10:50:43 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/ola-h-grytten-sammenligner-koronakrisen-med-tidligere-kriser/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/ola-h-grytten-sammenligner-koronakrisen-med-tidligere-kriser/Ola H. Grytten sammenligner koronakrisen med tidligere kriser<p>Professor Ola H. Grytten ved Institutt for samfunnsøkonomi forteller om hva som gjør koronakrisen unik, og om den har likhetstrekk med tidligere kriser. </p>Tue, 02 Jun 2020 10:01:24 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/velkommen-som-ny-student-ved-nhh/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2020/juni/velkommen-som-ny-student-ved-nhh/Velkommen som ny student ved NHH!<p>NHH tar imot rekordmange 570 nye studenter til høsten. – Gled dere til en førstekullsuke med mye aktivitet og moro, sier komitéleder Balder Belsvik.</p>Tue, 02 Jun 2020 09:16:00 +0200