Treng du nokon å snakke med?

Treng du nokon å snakke med?

Koronasituasjonen kan vera krevande, men det finst folk å snakke med både på og utanfor NHH.

Studieadministrativ avdeling ved NHH

NHHs studierettleiarar hjelper deg med spørsmål om studia og livet som student. Rettleiinga skjer på telefon eller e-post.

Les meir og bestill studierettleiing

Studentombodet

Studentombodet gjev deg råd i saker mellom deg som student og NHH

SAman

Studentsamskipnaden SAMAN har fleire tilbod om rådgjeving og støtte.

Saman psykolog og rådgjeving

Samans pratelinje

Samans kurstilbod for studie- og personrelaterte utfordringar

Studentprest

Studentprestane i Bergen

Hjelp til utanlandsstudentar

ANSAs psykologteneste for utanlandsstudentar

Andre råd og tips

UiB har lansert ein studentportal som gjev tips for å takla koronakvardagen.

www.værgodmotdegselv.no