Smittevern ved NHH

Smittevern ved NHH

Rettleiing og reglar for smittevern.

Sist oppdatert onsdag 16. april 2021, kl. 01.00.

Regjeringa letter litt på smittevernreglane frå midnatt natt til fredag 16. april. NHH returnerer då til praksis som var gjeldande før innstramningane som kom 25. mars.

Det er framleis svært viktig å følgje alle tiltak som kan redusere smitte. Dette er dei viktigaste justeringane frå regjeringa som påvirkar NHH:

  • Det skal haldast avstand på minst ein meter mellom alle på campus.
  • Munnbind er tilrådd i situasjonar der det er vanskeleg å oppretthalde ein meters avstand.
  • I utgangspunktet skjer all undervisning på bachelor og master digital ut semesteret. PhD-kurs i mindre grupper kan føregå fysisk.
  • Servicesenteret og IT brukerstøtte vert fysisk bemanna på campus frå fredag morgon.
  • Tilsette er tilrådd å ha heimekontor så langt det er mogeleg. Tilsette som ønskjer å møta fysisk på jobb avtalar dette med næraste leiar.

Oppdatert informasjon om opningstider ved NHH

Smittesituasjon ved nHH

Smitten ved NHH har vore låg i 2021. NHH rapporterer ikkje hyppig om smittetilfelle med mindre situasjonen eskalerer.

Studentane vert oppmoda om å halde seg strengt til smittevernråda, ha låg terskel for teste seg og følgje ekstra med på om dei kjenner symptom.

Dei viktigste tiltaka som den einskilde sjølv kan gjere:

  • Hald avstand på 1 meter
  • Vask hendene ofte
  • Desinfiser arbeidsflatene – ikkje gløym bibliotek og lesesal
  • Hald deg heime viss du ikkje føler deg bra.

NHH-leiinga presiserer at det framleis er viktig at alle melder frå dersom dei er smitta.

Dette gjer du viss du er NHH-student og har fått stadfesta smitte

SMITTEVERNRETTLEIAR FOR NHH

Smittevernrettleiaren gjev detaljerte køyrereglar for korleis tilsette og studentar skal minimera smitterisiko. 

Smittervernrettleiiar for NHH (PDF 1 mb)