Smittevern ved NHH

Smittevern ved NHH

Rettleiing og reglar for smittevern.

Sist oppdatert fredag 24. september 2021, kl. 10.35.

Det er framleis svært viktig å følgje alle tiltak som kan redusere smitte.

  • Det skal haldast avstand på minst ein meter mellom alle på campus.
  • Munnbind er tilrådd i situasjonar der det er vanskeleg å oppretthalde ein meters avstand.

Oppdatert informasjon om opningstider ved NHH

Smittesituasjon ved nHH

Smitten ved NHH har vore låg i 2021. NHH rapporterer ikkje hyppig om smittetilfelle med mindre situasjonen eskalerer.

Studentane vert oppmoda om å halde seg strengt til smittevernråda, ha låg terskel for teste seg og følgje ekstra med på om dei kjenner symptom.

Dei viktigste tiltaka som den einskilde sjølv kan gjere:

  • Hald avstand på 1 meter
  • Vask hendene ofte
  • Desinfiser arbeidsflatene – ikkje gløym bibliotek og lesesal
  • Hald deg heime viss du ikkje føler deg bra.

NHH-leiinga presiserer at det framleis er viktig at alle melder frå dersom dei er smitta.

Dette gjer du viss du er NHH-student og har fått stadfesta smitte

SMITTEVERNRETTLEIAR FOR NHH

Smittevernrettleiaren gjev detaljerte køyrereglar for korleis tilsette og studentar skal minimera smitterisiko. 

Smittervernrettleiiar for NHH (PDF 1 mb)