Smittesituasjon ved NHH

Smittesituasjon ved NHH

Ved smitte eller mistanke om smitte:

Sist oppdatert 31. mars kl. 14.55

  • Det er viktig at du informer personar du har vore i nærkontakt med.
  • Meir generelt må samtlege overhalde alle råd og pålegg frå helsemyndigheitene. 

Folkehelseinstituttets informasjon om kva du må gjere om du mistenkjer at du er sjuk med det nye koronaviruset