Viss du er eller mistenker at du kan vere smitta av covid-19

Viss du er eller mistenker at du kan vere smitta av covid-19

Viss du har koronasymptom, har vore i nærkontakt med ein som har testa positivt eller sjølv har testa positiv for korona skal du gjere som følgjer.

Publisert 31. august 2020. Oppdatert 13. november kl. 15.36.

Viss du har koronasymptom eller har vore i nærkontakt med ein som har testa positivt:

Dette gjer du viss du har testa positivt for Covid-19:

  • Bli heime og isoler deg.
  • Smittevernkontoret i Bergen kommune vil bli varsla automatisk.
  • Dei tek kontakt med naudsynt informasjon (kva du skal gjere, oppfølging av nærkontaktar og mogelegheiter for opphald på "koronahotellet".)
  • Kontakt NHH via korona@nhh.no og gje følgjande informasjon:
    • Namn og telefonnummer
    • Bevegelsane dine på campus i perioden du kan ha vore smittefarleg (Kva førelesingar du har vore på, og detaljar om kva lesesalar og andre rom du har brukt)

Informasjonen vert ikkje brukt på ein måte som gjer det mogeleg å identifisera deg.

Folkehelseinstituttets informasjon om kva du må gjere om du mistenkjer at du er sjuk med det nye koronaviruset