Opningstider og tilgang ved NHH

Opningstider og tilgang ved NHH

Frå midnatt natt til 16. april er det letta litt på regjeringas strenge nasjonale koronareglar.

Oppdatert fredag 7.mai 2021 kl. 17.58 (detaljert oversikt over opningstider for lesesalar og auditorium.)

Regjeringa letta litt på smittevernreglane frå midnatt natt til fredag 16. april

NHH returnerer då til praksis som var gjeldande før innstramningane som kom 25. mars.

Det er framleis svært viktig å følgje alle tiltak som kan redusere smitte.

Dette er dei viktigaste justeringane frå regjeringa som påvirkar NHH:

  • Det skal haldast avstand på minst ein meter mellom alle på campus.
  • Munnbind er tilrådd i situasjonar der det er vanskeleg å oppretthalde ein meters avstand.
  • I utgangspunktet skjer all undervisning på bachelor og master digital ut semesteret. PhD-kurs i mindre grupper kan føregå fysisk.
  • Tilsette er tilrådd å ha heimekontor så langt det er mogeleg. Tilsette som ønskjer å møta fysisk på jobb avtalar dette med næraste leiar.

Opphald på campus

Grunna den alvorlege smittesituasjonen i samfunnet, ber NHH framleis alle om å tenke seg om før dei konkluderer med at dei har behov for å opphalde seg på campus.

Det er avgrensa plass på lesesalar og andre rom. Vis derfor solidaritet overfor dei som ikkje har mogelegheit til å studere heimefrå.

Dersom du likevel landar på at du har eit behov som gjer at du må opphalde deg på campus, må du respektere smittevernreglane og reingjera arbeidsplassen din. Noter kor du opphald deg for å gjere smittesporing enklast mogleg. 

Hvis du utvikler koronarelaterte symptomer eller får beskjed om å gå i karantene skal du uansett ikke oppholde deg på campus. 

Påvist smitte rapporterast til korona@nhh.no 

Opningstider - tilgang til lesesalar og auditorium 

Personalkantina og alle auditorium bortsett frå M og N er opne for studentar og kan brukast som "lesesalar" ut vårsemesteret 2021.

Rom Mån.- fre. Laur. - søn.
Lesesaler 07 - 22 06.30 - 22
Auditorium A 07 - 22  
Auditorium B 07 - 18  
Auditorium C 07 - 18  
Auditorium D 07 - 22  
Auditorium F 07 - 22 07 - 22
Auditorium G 07 - 22 07 - 22
Auditorium H 07 - 22 07 - 22
Auditorium I 07 - 22 07 - 22
Auditorium J 07 - 22 07 - 22
Auditorium K 07 - 22 07 - 22
Auditorium L 07 - 22 07 - 22
Auditorium O 07 - 22  
Auditorium P 07 - 22  
Auditorium Q 07 - 22  
Auditorium Max 07 - 22  
Lab 1 07 - 18 07 - 22
Lab 2 07 - 18 07 - 22

Servicesenteret 

Servicesenteret er ope med bemanning på campus frå 08.00 til 15.00 måndag til fredag.

IT brukerstøtte for studentar er ope frå 08.00 til 15.45 måndag til fredag.

BIBLIOTEKET 

Bibliotekets opningstider