Opningstider og tilgang ved NHH

Opningstider og tilgang ved NHH

Frå tysdag 23. februar er lesesalar, grupperom og biblioteket på NHH-campus igjen opne for studentar. Førelesingar vil framleis primært vera digitale, men det vert opna for ein del undevisning i mindre grupper.

Oppdatert 24. februar kl. 15.10 (Utvida opningstid).

Vi har framleis ein alvorleg situasjon med smitte i samfunnet. NHH ber derfor alle tenke seg om før dei konkluderer med at dei har behov for å opphalde seg på campus utanom organisert fysisk undervisning.

Det er avgrensa plass på lesesalar og andre rom. Vis derfor solidaritet overfor dei som ikkje har mogelegheit til å studere heimefrå.

Dersom du likevel landar på at du har eit behov som gjer at du må opphalde deg på campus, må du respektere smittevernreglane: reingjer arbeidsplassen din og hald minst ein meters avstand til alle - inkludert andre du eventuelt sit saman med i kantina. Noter kor du opphald deg for å gjere smittesporing enklast mogleg. 

Hvis du utvikler koronarelaterte symptomer eller får beskjed om å gå i karantene skal du uansett ikke oppholde deg på campus. 

Påvist smitte rapporterast til korona@nhh.no 

Opningstider - tilgang til lesesalar og grupperom 

  • Måndag – fredag, kl. 06.30 – 22.00
  • Laurdag og søndag, kl. 06.30– 16.00 

Servicesenteret 

Servicesenteret og IT brukerstøtte for studentar held til i NHHs resepsjon ved hovudinngangen og tilsette er tilgjengelege mellom 08.00 og 15.45 frå tysdag 23. februar.

BIBLIOTEKET 

Bibliotekets opningstider