Opningstider og tilgang ved NHH

Opningstider og tilgang ved NHH

NHH er open, men det er framleis viktig å følgje alle tiltak som kan redusere smitte.

Oppdatert fredag 14. januar 2022 kl. 17.29.

OPNINGSTIDER FOR STUDENTAR

Tilgang til NHH for studentar med nøkkelkort/brikke:

  • Ytterdører: 06:30 – 22:00, alle dagar (dørene er ulåst i kjernetida 08:00 – 16:00)
  • Lesesalar: 06:30 – 22:00 alle dagar (alltid låst)
  • Auditorium: 08:00 – 18:00, måndag – fredag (alltid låst)
  • NHHS lokale: 06:30 – 22:00, alle dagar

SERVICESENTERET 

Servicesenteret er ope med bemanning på campus frå 08.00 til 15.45 måndag til fredag.

IT brukerstøtte for studentar er ope frå 08.00 til 15.45 måndag til fredag.

BIBLIOTEKET 

Bibliotekets opningstider 

Opphald på campus

Torsdag 13. januar letta regjeringa på nokre av koronarestriksjonane.

Det er framleis krav om smittervernforsvarleg drift, men det er eit mål at studentane skal kunna koma tilbake til campus.

Det er likevel avgrensa plass på lesesalar og andre rom. Vis derfor solidaritet overfor dei som ikkje har mogelegheit til å studere heimefrå.

Dersom du likevel landar på at du har eit behov som gjer at du må opphalde deg på campus, må du respektere smittevernreglane og reingjera arbeidsplassen din. Noter kor du opphald deg for å gjere smittesporing enklast mogleg.

Bruk munnbind i situasjonar der det ikkje er mogeleg å halda minst ein meters avstand.

Hvis du utviklar koronarelaterte symptom eller får beskjed om å gå i karantene skal du uansett ikkje opphalde deg på campus. 

Les om smittevernreglar hos Bergen kommune 

Påvist smitte rapporterast til korona@nhh.no