Opningstider og tilgang ved NHH

Opningstider og tilgang ved NHH

Vi har ein svært alvorleg situasjon med aukande smitte i samfunnet. Hovudregelen no er at studentar skal studere heimefrå. Campus skal berre nyttast dersom du har spesifikke behov som gjer at du må ha tilgang.

Oppdatert 24. november kl. 14.01 (Justerte opningstider for grupperom i Nybygget)

Døme på spesifikke behov inkluderer behov for tilgang til databasar som ikkje er tilgjengelege utanfor campus, at du ikkje har eit bord/pult der du bur eller at du bur ved sidan av ein bråkete byggeplass som gjer det umogeleg å konsentrere seg heime.

NHH ber alle tenke seg om før dei konkluderar med at dei har et slikt spesifikt behov for å opphalde seg på campus. Det er avgrensa plass på lesesalar og andre rom. Vis derfor solidaritet overfor dei som ikkje har mogelegheit til å studere heimefrå.

Dersom du likevel landar på at du har eit spesifikt behov som gjer at må ha tilgang til campus, må du respektere smittevernreglane: reingjer arbeidsplassen din og hald minst ein meters avstand til alle - inkludert andre du eventuelt sit saman med i kantina.

Vi har i dei siste dagane vurdert om det er behov for å stengje ned delar av NHH. Førebels vil vi ikkje gjere dette, men heller oppfordre studentar som må opphalde seg på campus til å spreie seg utover det tilgjengelege arealet. Dette vil også gjere det lettere å overhalde smittevernreglane.

Dersom vi får rapportar om at smittevernreglane ikkje vert følgde, må vi iverksette strengare reglar og vurdere å stengje campus.

Vi forstår at situasjonen er vanskelig for mange studentar, og vi er klar over at mange studentar gjer sitt beste i ein krevjande kvardag.

Dessverre er det likevel totalt sett for mange studentar på campus i denne alvorlege situasjonen vi står i som samfunn.

Hvis du utvikler koronarelaterte symptomer eller får beskjed om å gå i karantene skal du uansett ikke oppholde deg på campus.

Påvist smitte rapporteres til korona@nhh.no

Opningstider på campus

NHH campus ope frå 08.00 til 16.00 måndag til fredag.

Laurdag og søndag er campus stengd og det trengst adgangskort for å koma inn.

Tilgang til lesesalar og grupperom

Alle NHH-studentar har følgjande tilgangar med bruk av adgangskort:

Lesesalar og GRUPPEROM

i Nybygget

  • Måndag – fredag, kl. 08.00 – 22.00 
  • Laurdag og søndag, kl. 08.00 – 16.00

Lesesalar i Merino

  • Måndag – fredag, kl. 08.00 – 20.00

Lesesalar i Servicebygget

  • Måndag – fredag, kl. 08.00 – 22.00
  • Laurdag, kl. 08.00 – 16.00

Kjellaren i Servicebygget

  • Stengt

SERVICESENTERET

  • Tilsette arbeider heimefrå, men er tilgjengeleg på e-post og telefon mellom 08.00 og 15.45

Biblioteket

Biblioteket er berre ope for utlån og innlevering, samt tilgang til særskilte databasar frå 09.00 - 15.00.

Bilbioteket kan ikkje nyttast til andre aktivitetar. 

For å kompensera for reduksjonen i talet studentarbeidsplassar som dette medfører vil 5. etasje i Merinobygget bli gjort tilgjengeleg for dei som har behov for å arbeide i grupper.