Utbrotet av koronavirus - informasjon og råd for studentar

Utbrotet av koronavirus - informasjon og råd for studentar

Koronavirus_700px ubakgrunn.png

På desse sidene finn du informasjon om koronasituasjonen ved NHH, og konsekvensar for studia og tilgang til campus.

Nye tiltak i Bergen

Grunna auka smittetrykk innfører Bergen kommune plikt til å bruka munnbind innandørs i situasjonar der det ikkje er mogeleg å halda minst ein meters avstand på butikkar, kjøpesenter, kollektitvtransport og innandørs stasjonsområde. Det vert også sterkt tilrådd å bruka munnbind i andre offentlege samanhengar. Skjenkestader, kantiner o.l. må føra oversikt over gjester. Forskrifta trer i kraft natt til måndag 22. november og gjeld til 20. desember.

Alle vert også oppmoda om å avgrensa talet på nærkontaktar, halda avstand til personar utanfor eigen husstand og å unngå handhelsing og klemming av andre enn dei næraste.

Les meir hos Bergen kommune

Studentar vert framleis oppmoda om å tenke på hygiene og halde seg heime ved symptom.

kontakt nhh

For koronahenvendelser: KORONA@NHH.NO

Generelle spørsmål om studia: student@nhh.no

Spørsmål om utveksling: int.stud@nhh.no

Smittevernrettleiing

Smittevern er framleis svært viktig! Vi tilrår derfor at alle studentar gjennomfører vårt nettbaserte smittevernkurs. Det dekkjer viktige informasjon om gjeldande reglar.

NHHs smittevernrettleiar (PDF 1 MB)

Smittevern i den rehabiliterte høgblokka og tilstøytande areal (PDF 155 kb)

TRENG DU NOKON Å SNAKKE MED?

Koronasituasjonen kan vera krevande, men det finst folk å snakke med både på og utanfor NHH.

HER FINN DU EI OVERSIKT OVER KVEN DU KAN KONTAKTE

generell informasjon

Folkehelseinstituttets side med informasjon om koronaviruset

Folkehelseinstituttets side med reiseråd knyttet til koronaviruset

Samordna Opptak side med informasjon om opptak 2020