Utbrotet av koronavirus – Informasjon og råd for studentar

Utbrotet av koronavirus – Informasjon og råd for studentar

Koronavirus_700px ubakgrunn.png

OPPTAK 2020

Det er ingen endringar i opptaket 2020. Søknadsfristen er 15. april. For å kunne behandle alt ferdig, er Samordna Opptak avhengig av at søknadar og dokument er på plass innan gitte fristar. Du kan søkje allereie no.

Les mer om opptak og frister på Samordna Opptak

kontakt nhh

Generelle spørsmål om studia: student@nhh.no

Spørsmål om utveksling: int.stud@nhh.no

Om du er smitta eller mistenkjer at du er det: stud.varsel@nhh.no