Utbrotet av koronavirus - informasjon og råd for studentar

Utbrotet av koronavirus - informasjon og råd for studentar

Koronavirus_700px ubakgrunn.png

Alle forskriftsfesta smitteverntiltak er no fjerna. Pandemien er likevel ikkje over og smittetrykket er høgt. For å unngå høgt sjukefråvær og kunna oppretthalda normal drift vert studentar oppmoda om å opptre forsvarleg og å ta omsyn til risikogrupper, medstudentar og andre. Råda om god hand- og hostehygiene og å halda seg heime ved sjukdom gjeld derfor framleis.

Les meir om tilrådingane som gjeld på regjeringen.no

Det er opna for fysisk undervisning, så følg med i Canvas for kva som gjeld for emna du tek.

Sist oppdatert måndag 14. februar 2022 kl. 1130.

kontakt nhh

Generelle spørsmål om studia: student@nhh.no

Spørsmål om utveksling: int.stud@nhh.no

TRENG DU NOKON Å SNAKKE MED?

Koronasituasjonen kan vera krevande, men det finst folk å snakke med både på og utanfor NHH.

HER FINN DU EI OVERSIKT OVER KVEN DU KAN KONTAKTE

GENERELL INFORMASJON

Folkehelseinstituttets side med informasjon om koronaviruset

Folkehelseinstituttets side med reiseråd knyttet til koronaviruset