Utbrotet av koronavirus – Informasjon og råd for studentar

Utbrotet av koronavirus – Informasjon og råd for studentar

Koronavirus_700px ubakgrunn.png

OPPTAK 2020

Det er ingen endringar i opptaket 2020. Søknadsfristen var 15. april. Fristen for å omprioritera studieønska dine er 1. juli.

Les meir om opptak, fristar og omprioritering på Samordna Opptak

kontakt nhh

Generelle spørsmål om studia: student@nhh.no

Spørsmål om utveksling: int.stud@nhh.no

Om du er smitta eller mistenkjer at du er det: stud.varsel@nhh.no