Utbrotet av koronavirus – Informasjon og råd for studentar

Utbrotet av koronavirus – Informasjon og råd for studentar

Koronavirus_700px ubakgrunn.png

semesterstart hausten 2020

Frå 17. august byrja undervisinga. Smittevern er framleis svært viktig! Vi tilrår derfor at du gjennomfører vårt nettbaserte smittevernkurs. Det dekkjer viktige informasjon om gjeldande reglar.

Les meir i NHHs smittevernrettleiing (PDF 1 mb)

Viktig informasjon til studentar i Bergen (PDF 444 kb)