Høstfest 2020

NHH vil selvsagt sikre at forholdene er lagt til rette for at høstfesten blir gjennomført på i tråd med de nasjonale smittevernreglene som gjelder 30. oktober.