saksbehandling i skyen

Agenda:

1)      Info om P360 online

2)      Info om P360 versjon 5.0

3)      Videopplæring og rutiner knyttet til P360

4)      «Best practice» P360 med en saksbehandlers øyne v/Kjell Johannesen Borlaug