Kurs i Canvas

Kurset vil være lagt opp som en workshop hvor Abby Stevens presenterer noe funksjonalitet, og deltakerne får anledning til å prøve selv i Canvas. Antallet plasser er derfor begrenset.

Påmelding

Påmelding til arild.schanke@nhh.no snarest.