Studentaktiv undervisning på NHH

Disse aktivitetene krever at studentene bruker sine ferdigheter mht kritisk tenkning, f.eks. analyserer og evaluerer.

Fagstaben har ulike tilnærminger til studentaktiv læring, f.eks. gruppearbeid, debatt og diskusjoner og problemløsning. I dette seminaret vil fire fra fagstaben på NHH presentere sin undervisning og sine tanker om utfordringer ved studentaktiv undervisning:

Jan Ubøe: Dialogbaserte øvinger med 450 studenter (bachelorkurs MET2 - Statistikk for økonomer)

Herbjørn Nysveen: Erfaringer med «Flipped Classroom» (masterkurs MBM428 – Product Development and Design)

Trine Dahl: Aktivitetsbasert læring i kurs om fagspråk og kommunikasjon: selvsagt, men hvordan? (engelsk valgfag ENG10/11 - English for Business I og English for Business II)

Kjell Ove Røsok: Studentaktiv undervisning i Oslo – styrt fra Bergen (MRR-studiet i Oslo)