Jubileumskonferanse

Seminaret fokuserer på hva som skjedde for 30 år siden, dagens utfordringer i kraftsektoren, og om dagens markedsorganisering er egnet for å møte morgendagens utfordringer.

Møt innledere som var sentrale da Energiloven så dagens lys i 1990, samt innledere som står midt oppe i dagens utfordringer og har ansvar for å bringe sektoren videre inn i fremtiden.

Bekreftet innledere: 

Arvid Moss, Hydro
Einar Hope, NHH
Kjetil Lund, NVE
Kristin Munthe, Statnett
Niels Henrik Mørch von der Fehr, UiO
Richard Green, Imperial College London
Sigurd Tveitereid
Steinar Bysveen, Statkraft
Toini Løvseth, Energi Norge
Øystein Thøgersen, NHH

Markedsbasert kraftomsetning i Norge (PDF 8,2MB)

Program annonseres fortløpende.

Registrer deg her

Konferansensfagkomiteen:

Einar Hope, Norges Handelshøyskole

Berit Tennbakk, THEMA

Eivind Tandberg, Vista Analyse

Jørgen Bjørndalen, DNV GL

Linda Rud, Norges Handelshøyskole

Medarrangør:

NAEE.png

 

Ved spørsmål vennligst ta kontakt med Olga Pushkash