Jubileumskonferanse

Program (PDF 339KB)

Seminaret fokuserer på hva som skjedde for 30 år siden, dagens utfordringer i kraftsektoren, og om dagens markedsorganisering er egnet for å møte morgendagens utfordringer.

Møt innledere som var sentrale da Energiloven så dagens lys i 1990, samt innledere som står midt oppe i dagens utfordringer og har ansvar for å bringe sektoren videre inn i fremtiden.

Sponsorer: 

SNF.PNG

Statkraft-positive logo for web.jpg

 

Markedsbasert kraftomsetning i Norge (PDF 8,2MB)

 

Påmeldingsfrist: Onsdag 30. oktober

 

Konferansensfagkomiteen:

Einar Hope, Norges Handelshøyskole

Berit Tennbakk, THEMA

Eivind Tandberg, Vista Analyse

Jørgen Bjørndalen, DNV GL

Linda Rud, Norges Handelshøyskole

Medarrangør:

NAEE.png

 

Ved spørsmål vennligst ta kontakt med Olga Pushkash