Innovasjon – unngå å bli påkjørt bakfra!

Hvordan gjøre innovasjoner til mer enn flaks?

Professor Tor Wallin Andreassen holder foredrag og presenterer Norsk innovasjonsindeks.

Når så få bedrifter lykkes med kommersialiseringen av sine innovasjoner er det fordi de utvikler noe kundene ikke vil ha. En årsak kan være at den nye løsningen er for avansert eller at tiden ikke er moden. En annen forklaring kan være at bedriftene ikke skjønner godt nok hva som er verdifullt for kundene. Dette er vårt utgangspunkt.

I dette foredraget vil du lære mer om hva bedriftene kan gjøre for å øke sannsynligheten for kommersiell suksess for sine nye løsninger. I Center for Service Innovation (CSI) ved NHH har vi siden 2011 forsket på innovasjon i tjenesteytende virksomheter. Vi har fulgt og assistert bedriftene i deres innsats for å bli mer innovative og gitt innføring i konkrete arbeidsmetodikker for å tilføre kundene høyere verdier. Stikkord for mislykket kommersialisering er ofte mangelfull kundeinnsikt. Utvikling av design tenking som en kapabilitet og utvikling av kreative organisasjonskulturer er midler for å bryte med gamle tankemodeller og har vist positive resultater. 

Programmet har to deler. Første del før pause er en gjennomgang av våre erfaringer og forskning. Etter pausen presenterer vi for første gang resultatene i Norsk innovasjonsindeks, et nytt nasjonalt mål for bedrifters innovasjonsevne slik deres kunder opplever det.

Det settes av tid til dialog i begge deler av foredraget.

CSI
Program
13:30 Dørene åpner, kaffe og enkel servering
14:00 Professor Tor Wallin Andreassen
"Innovasjon - Unngå å bli påkjørt bakfra"
14:45

Pause

15:15 "Norsk innovasjonsindeks"
16:00

Slutt

NHH Alumni