Velkomstveka for nye bachelorstudentar

Program

Måndag 15. august
10.00 - 11.30

IMMATRIKULERING

Stad: Aulaen, NHH. Bruk inngang C

Møt opp seinast 15 minutt før programmet startar.*

11.45-12.45

Lunsj

Stad: Speilsalen

13.15-14.00

møt leiinga

Stad: Aud. max

Tysdag 16. august
14.00-15.00

Velkomstmøte

Her får du praktisk informasjon du treng som ny student frå m.a. programleiar for bachelorprogrammet Trond Vegard Johannessen og NHH Karrieresenter.

Stad: Aud. max

Onsdag 17. august
10.00-15.00

Case-arbeid

Case-løysing i grupper. Introduksjon frå kl. 10 til 11 i Aud. max, og deretter arbeid i mindre grupper.

Torsdag 18. august

10.00-11.00

og 11.30-12.30

God start

Informasjon frå studentsamskipnaden SAMMEN, brannvesenet og studentprest.

Stad: Aud. A

Max. 250 plassar per sesjon. Sesjon to frå 11.30 vert halde på engelsk ved behov.

Fredag 19. august

10.00

Aktivitetsdag

Rebus og andre aktivitetar for førstekull.

Informasjon om oppmøtestad kjem.

Meir informasjon for deg som er ny student

*Alle nye studentar er forventa å delta på velkomstveka. Her vil det bli formidla viktig informasjon.

Er du forhindra frå å delta på immatrikuleringa, meld frå til opptak@nhh.no så dei kan registrera fråværet.

Er du forhindra frå å delta på andre delar av programmet treng du ikkje melde frå, men du vil vere ansvarleg for sjølv å tileigne deg den aktuelle informasjonen.